Chọn câu đúng. Khi một điện truờng biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra
tải về 40.77 Kb.
TênChọn câu đúng. Khi một điện truờng biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2012
Kích40.77 Kb.
loạiTài liệu
Chọn câu đúng. Khi một điện truờng biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra


A. điện trường và từ trường biến thiên. B. một dòng điện.
C. điện trường xoáy. D. từ trường xoáy.

[
]Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nào sau đây ?


A. T = 2. B. T = 2. C. T = . D. T = 2.

[
]Chọn câu phát biểu đúng
A. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường cùng pha với dao động của từ trường.
B. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha so với dao động của điện trường.
C. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha  so với dao động của điện trường.
D. Tại mỗi điểm trên phương truyền của sóng điện từ, thì dao động của cường độ điện trường E cùng pha với dao động của cảm ứng từ B.


[
]Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào sau đây ?
A. Phản xa được trên các mặt kim loại. B. Mang năng lượng. C. Cho hiện tượng giao thoa. D. Truyền được trong chân không.


[
]Trong mạch dao động L, C có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung 5 F, dao động điện từ tự do trong mạch với hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là 6 V. Khi hiệu điện thế hai đầu tụ là 4 V thì năng lượng từ trường trong mạch bằng
A. 9.10-5 J. B. 4.10-5 J. C. 10-5 J. D. 5.10-5 J.


[
]Trong mạch dao động điện từ tự do, điện tích của tụ điện
A. Biến thiên điều hoà với tần số góc  = .
B. Biến thiên điều hoà với tần số góc  = .
C. Biến thiên điều hoà với chu kì T = .
D. Biến thiên điều hoà với tần số f = .


[
]Trong mạch dao động L, C có điện trở thuần không đáng kể, dao động điện từ với tần số riêng và giá trị cực đại là U0. Giá trị cực đại I0 của dòng điện trong mạch đuợc tính theo công thức
A. I0 = U0. B. I0 = U0. C. I0 = . D. I0 = U0.

[
]Trong mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, dao động điện từ tự do có chu kì T = 2.10-4s. Năng lượng điện trường trong mạch biến đổi điều hoà với chu kì là
A. 0,5.10-4s. B. 4.10-4s. C. 2.10-4s. D. 1.10-4s.


[
]Tìm phát biểu sai về năng lượng trong mạch dao động LC.
A. Năng lượng dao động của mạch gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.
B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hoà với cùng tần số của dòng điện xoay chiều trong mạch.
C. Khi năng lượng của điện trường trong tụ giảm thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm tăng lên và ngược lại.
D. Tại mọi thời điểm, tổng của năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi, nói cách khác, năng lượng của hệ được bảo toàn.


[
]Tìm phát biểu sai về năng lượng trong mạch dao động LC khi có điện trở thuần không đáng kể.
A. Năng lượng điện từ của mạch bằng năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện.
B. Năng lượng điện từ của mạch bằng năng lượng từ trường cực đại ở tụ điện.
C. Năng lượng điện từ của mạch dao động thì dao động tuần hoàn theo thời gian.
D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên điều hoà theo một tần số chung.


[
]Tần số dao động riêng trong mạch L, C xác định bởi công thức
A. f = 2. B. 2. C. . D. .

[
]Một mạch dao động gồm cuộn cảm L = 2/ mH và tụ có C = F thì tần số riêng của mạch dao động là
A. 20 kHz. B. 125 kHz. C. 1,25 kHz. D. 12,5 kHz.


[
]Phát biểu nào sau đây sai khi nói về điện từ trường?
A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.
B. Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong hở.
C. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.
D. Từ trường xoáy có đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường.


[
]Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Tại mỗi điểm bất kì trên phương truyền, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn luôn vuông góc với nhau và cả hai đều vuông góc với phương truyền.
B. Vectơ có thể hướng theo phương truyền sóng và vectơ vuông góc với vectơ .
C. Vectơ có thể hướng theo phương truyền sóng và vectơ vuông góc với vectơ .
D. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, cả hai vectơ đều không có hướng cố định.


[
]


Sóng điện từ là quá trình lan truyền trong không gian của một điện trường biến thiên. Cho biết kết luận nào sau đây đúng khi nói về tương quan giữa vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ của điện từ trường đó?


A. biến thiên tuần hoàn lệch pha nhau /2.
B. có cùng phương, cùng độ lớn.
C. biến thiên theo thời gian và cùng chu kì.
D. Tại mỗi điểm trong không gian, biến thiên tuần hoàn và ngược pha.


[
]Nhận xét nào dưới đây là đúng?
A. Sóng điện từ là sóng dọc như sóng âm.
B. Sóng điện từ là sóng dọc nhưng có thể lan truyền trong chân không.
C. Sóng điện từ là sóng ngang có thể truyền trong mọi môi trường, kể cả chân không.
D. Sóng điện từ chỉ lan truyền trong chất khí và bị phản xạ từ các mặt phẳng kim loại.


[
]Chọn câu đúng trong các câu sau
A. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng trung. B. Sóng có bước sóng càng dài thì năng lượng càng lớn.
C. Ban đêm sóng trung truyền đi xa hơn ban ngày. D. Sóng dài bị nước hấp thụ mạnh.


[
]Chọn công thức tính bước sóng trong mạch dao động
A.  = 2.c.. B.  = 2. C.  = 2. D.  = .c..

[
]Tìm biểu thức tính điện dung C của tụ điện trong mạch dao động để thu sóng có tần số f


A. C = . B. C = . C. C = . D.C = .

[
]Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106 Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Sóng điện từ do mạch phát ra có bước sóng là
A. 0,6 m. B. 60 m. C. 6 m. D. 600 m.


[
]Điều nào sau đây không đúng với sóng điện từ
A. Sóng điện từ gồm các thành phần điện trường và từ trường dao động.
B. Có vận tốc khác nhau khi truyền trong không khí do có tần số khác nhau.
C. Mang năng lượng.
D. Cho hiện tượng phản xạ và giao thoa như ánh sáng.


[
]Một mạch dao động với tụ có C = 10 F tích điện đến giá trị xác định sau đó nối với một cuộn cảm L = 1 H bỏ qua điện trở của dây nối và 2 = 10. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu điện tích tụ điện có giá trị bằng giá trị ban đầu ?
A. s. B. s. C. s. D. s.


[
]Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Dòng điện dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích.
B. Dòng điện dịch do điện trường biến thiên sinh ra.
C. Có thể dùng ampe kế đo trực tiếp dòng điện dẫn.
D. Có thể dùng ampe kế đo trực tiếp dòng điện dịch.


[
]Hãy chọn câu đúng.
A. Điện từ trường do một điện tích điểm dao động sẽ lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.
B. Điện tích dao động không thể bức xạ sóng điện từ.
C. Vận tốc của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều vận tốc ánh sáng trong chân không.
D. Tần số sóng điện từ chỉ bằng nửa tần số dao động của điện tích.


[
]Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li ?
A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn.


[
]Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa vào
A. Hiện tượng tự cảm. B. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. Khung dây quay trong điện trường. D. Khung dây chuyển động trong từ trường.


[
]Rôto của máy phát điện xoay chiều là một nam châm có 3 cặp cực từ, quay với tốc độ 1200 vòng/phút. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là
A. f = 40 Hz. B. f = 50 Hz. C. f = 60 Hz. D. f = 70 Hz.


[
]


Nhận xét nào sau đây về máy biến thế là không đúng?
A. Máy biến thế có thể tăng hiệu điện thế.
B. Máy biến thế có thể giảm hiệu điện thế.
C. Máy biến thế có thể thay đổi tần số dòng điện xoay chiều.
D. Máy biến thế có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện.


[
]Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có roto 4 cặp cực, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50 Hz thì roto phải quay với tốc độ là bao nhiêu?
A. 3000 vòng/phút. B. 1500 vòng/phút. C. 750 vòng/phút. D. 500 vòng/phút.


[
]Gọi B0 là cảm ứng từ cực đại của một trong ba cuộn dây ở động cơ không đồng bộ ba pha khi có dòng điện vào động cơ. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato có giá trị
A. B = 0. B. B = B0. C. B = 1,5B0. D. B = 3B0.

Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

Chọn câu đúng. Khi một điện truờng biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra iconThái độ : Giúp học sinh hình thành một cách nhìn một sự kiện ngẫu nhiên diễn biến theo thời gian, một tư duy xác suất-thống kê

Chọn câu đúng. Khi một điện truờng biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra iconThân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh ở đâu? Chọn phương án đúng

Chọn câu đúng. Khi một điện truờng biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra iconĐỀ BÀI Chọn câu trả lời đúng trong các trường hợp sau

Chọn câu đúng. Khi một điện truờng biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra iconTrích ) ( HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM ) I/- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP : Thời gian : 10 g ngày 22 /5/2008

Chọn câu đúng. Khi một điện truờng biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra iconHNMO Tin môi trường Tin nhanh về môi trường Việt Nam vừa chính thức công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện môi trường nổi bật trong nước năm 2011 dựa theo bình chọn của các nhà báo viết chuyên về lĩnh vực môi trường

Chọn câu đúng. Khi một điện truờng biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra iconT đơn vị thời gian. Thời gian cần thiết để thực thi trọn vẹn 4 lệnh là ? (bỏ qua phụ thuộc dữ liệu và rẽ nhánh) 16t 9t 7t 6t Bài 3

Chọn câu đúng. Khi một điện truờng biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra icon1. Trong thế giới khách quan không có sự vật nào tồn tại ngoài không gian và thời gian. Con người là một thực thể của thế giới cũng mang tính không gian và thời

Chọn câu đúng. Khi một điện truờng biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra iconThời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian chép đề)

Chọn câu đúng. Khi một điện truờng biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra iconBáo cáo viên Thời gian, địa điểm a Thời gian Lớp học tập trung liên tục trong 09 ngày từ ngày 19/07/2012

Chọn câu đúng. Khi một điện truờng biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra iconTrong thời gian hiện nay, con người sống trong sự va chạm thường xuyên với các dạng văn hóa ngoại lai của thời đại toàn cầu hóa, vai trò của môi trường văn hóa

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương