CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm
tải về 9.01 Kb.
TênCHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm
Chuyển đổi dữ liệu23.09.2012
Kích9.01 Kb.
loạiTài liệu
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 50 Luật đất đai.

2. Về trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Bước 1: Một trong các bên tham gia giao dịch nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

- Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra và gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;

- Bước 3: Sau khi nhận thông báo của cơ quan thuế, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ thông báo cho các bên chuyển nhượng đi nộp nghĩa vụ tài chính;

- Bước 4: Các bên chuyển nhượng nộp nghĩa vụ tài chính và chuyển biên lai nộp tài chính cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

- Bước 5: Các bên chuyển nhượng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Để xen thông tin về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất nhấn Download để tải file nội dung.CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 50 Luật đất đai.

2. Về trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Bước 1: Một trong các bên tham gia giao dịch nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

- Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra và gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;

- Bước 3: Sau khi nhận thông báo của cơ quan thuế, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ thông báo cho các bên chuyển nhượng đi nộp nghĩa vụ tài chính;

- Bước 4: Các bên chuyển nhượng nộp nghĩa vụ tài chính và chuyển biên lai nộp tài chính cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

- Bước 5: Các bên chuyển nhượng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Hỗ trợ: Để xen thông tin về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất nhấn Download để tải file nội dung.


Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm iconQUYẾT ĐỊNH SỐ 158/2002/QĐ-UB NGÀY 25/11/02 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỂ THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI, THỪA KẾ, THẾ CHẤP (HOẶC BẢO LÃNH) GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm iconVấn đề Quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại Mục lục

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm iconVề hoạt động nhượng quyền thương mại

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm iconNhượng quyền và việc bảo vệ thương hiệu của bạn

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm iconKinh doanh nhượng quyền, cơ hội đang đến

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm iconNhượng quyền thương hiệu Bí quyết của sự thành công

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm iconBên nhận chuyển nhượng thanh toán phí

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm iconHỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm iconQUY CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU VINAENCO VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm iconHướng dẫn khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân từ Chuyển nhượng bất động sản

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương