QUYẾT ĐỊNH SỐ 490 QĐ NGÀY 22-4-1992 CÔNG NHẬN 30 DI TÍCH LỊCH SỬ
tải về 57.73 Kb.
TênQUYẾT ĐỊNH SỐ 490 QĐ NGÀY 22-4-1992 CÔNG NHẬN 30 DI TÍCH LỊCH SỬ
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2013
Kích57.73 Kb.
loạiQuyết định

v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 490 - QĐ NGÀY 22-4-1992 CÔNG NHẬN 30 DI TÍCH LỊCH SỬ

VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH.


BỘ TRƯỞNG

BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO


- Căn cứ Điều 46 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 19-12-1980;

- Căn cứ pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh số 14-LCT/HĐNN công bố ngày 4-4-1984 của Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Cứ cứ Điều 42 Luật đất đai của Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 6-1-1988 về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích;

- Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của ông Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Quảng Bỉnh và thành phố Hà Nội và đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Bảo tàng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1- Nay công nhận 30 (ba mươi) di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh sau đây:

Tỉnh Nghệ An (1 di tích)

1- Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Đền thờ Trần Đăng Dính - Xã Phúc Thành - Huyện Yên Thành - Tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Quảng Bình (1 di tích)

2 - Di tích lịch sử: Lăng mộ Hồ Hồng (Hồ Cưởng) Huyện Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình.

Thành phố Hà Nội (28 di tích)

3 - Di tích lịch sử và nghệ thuật: Đình Nghè Kim Sơn - Xã Kim Sơn - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Hội.

4 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Tây Mỗ - Đền Am - Xã Tây Mỗ - Huyện Từ Liên - Thành phố Hà Nội.

5 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Ngọc Mạch - Xã Xuân Phương - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

6 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Triệu Khánh - Xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội.

7. Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Nhân Hoà - chùa Phúc Lâm Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh trì - Thành phố Hà Nội.

8. Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Đông Ba - Chùa Sùng An - Xã Thượng Cát - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

9. Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Thượng Cát - Chùa kỳ Vũ, Xã Thượng Cát - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

10. Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Yên Nội - Chùa Thánh Quang - Xã Liên Mạc - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

11 - Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Đình Trong - Đình Ngoài - Đền Dục anh - Xã Trung Hoà - Huyện Từ Liên - Thành phố Hà Nội.

12 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình - Nghè Sen Hồ - Chùa Vạn Xuân - Xã Lệ Chi - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội.

13 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình - Chùa Vạn Phúc - Xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội.

14 - Di tích lịch sử và nghệ thuật: Chùa Tiên Linh - xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội.

15 - Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Đình Phú Đô - Xã Mễ Trì - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

16 - Di tích nghệ thuật: Chùa Nhơn - Xã Xuân Phương - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

17 - Di tích nghệ thuật: Chùa Mễ Trì Thượng - Xã Mễ Trì - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

18 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Mễ Trì Thượng - Xã Mễ Trì - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

19 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Nam Đồng (Càn An) Phường Nam Đồng - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

20 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình - Đền Thọ Am - Xã Liên Ninh - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội.

21 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình - Miếu Công Đình - Xã Đình Xuyên - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội.

22 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Linh Quang và Đền Trúc Lâm - Xã Đình Xuyên - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội.

23 - Di tích nghệ thuật: Chùa Văn Trì - Xã Minh Khai - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

24 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Văn Trì - Xã Minh Khai - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

25 - Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Dình Phú Diễn - Xã Hữu Hòa - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội.

26 - Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Đình Mễ Trì Hạ - Xã Mễ Trì - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

27 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Đãn Cơ (chùa Nền) - Phường láng Thượng - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

28 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

29 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Hưng Ký - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trung - Thành phố Hà Nội.

30 Di tích lịch sử: Hồ hữu Tiệp và mảnh xác máy bay B.52 bị bắn rơi ngày 27-12-1972 - Phường Ngọc Hà - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội.

Điều 2.- Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực bảo vệ của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao.

Điều 3.- Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh theo pháp luật quy định.

Điều 4.- Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Bảo tàng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân và Giám độc Sở Văn hoá thông tin các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, thành phố Hà Nội có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

QUYẾT ĐỊNH SỐ 490 QĐ NGÀY 22-4-1992 CÔNG NHẬN 30 DI TÍCH LỊCH SỬ iconQUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 202-CT NGÀY 8-6-1992

QUYẾT ĐỊNH SỐ 490 QĐ NGÀY 22-4-1992 CÔNG NHẬN 30 DI TÍCH LỊCH SỬ iconQUYẾT ĐỊNH SỐ 534-QĐ/BT NGÀY 11-5-1993 VỀ VIỆC CÔNG NHẬN 15 DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 490 QĐ NGÀY 22-4-1992 CÔNG NHẬN 30 DI TÍCH LỊCH SỬ iconQUYẾT ĐỊNH SỐ 34-VH/QD NGÀY 9-1-1990 VỀ VIỆC CÔNG NHẬN 58 DI TÍCH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 490 QĐ NGÀY 22-4-1992 CÔNG NHẬN 30 DI TÍCH LỊCH SỬ iconQUYẾT ĐỊNH SỐ 264-CT NGÀY 22-7-1992

QUYẾT ĐỊNH SỐ 490 QĐ NGÀY 22-4-1992 CÔNG NHẬN 30 DI TÍCH LỊCH SỬ iconQUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 91/TTG NGÀY 13-11-1992

QUYẾT ĐỊNH SỐ 490 QĐ NGÀY 22-4-1992 CÔNG NHẬN 30 DI TÍCH LỊCH SỬ iconQUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 83-TTG NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 1992

QUYẾT ĐỊNH SỐ 490 QĐ NGÀY 22-4-1992 CÔNG NHẬN 30 DI TÍCH LỊCH SỬ iconQUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 85-TTG NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 1992

QUYẾT ĐỊNH SỐ 490 QĐ NGÀY 22-4-1992 CÔNG NHẬN 30 DI TÍCH LỊCH SỬ icon1. Khái quát về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Đảng Cộng sản Việt Nam yếu tố chủ quan quyết định cho giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình

QUYẾT ĐỊNH SỐ 490 QĐ NGÀY 22-4-1992 CÔNG NHẬN 30 DI TÍCH LỊCH SỬ iconĐồng chí hãy phân tích điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH SỐ 490 QĐ NGÀY 22-4-1992 CÔNG NHẬN 30 DI TÍCH LỊCH SỬ iconQuyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Số 189/NN-TCCB/QĐ, ngày 10 tháng 07 năm 1992

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương