ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP
tải về 0.64 Mb.
TênỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP
trang8/10
Chuyển đổi dữ liệu30.04.2013
Kích0.64 Mb.
loạiTài liệu
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

8.Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát

8.1Hội đồng quản trị

8.1.1Ông Đinh Ngọc Ninh


 • Ngày tháng năm sinh : 21/01/1960

 • Chức vụ : Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

 • Trình độ văn hóa : 12/12

 • Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Đại Học Bách Khoa

 • Quá trình tham gia công tác:

 • 1982–1985: Cán bộ Phòng kỹ thuật Công ty Sợi Đông Nam.

 • 1985–1990: Đội trưởng Đội kiểm hoá Hải quan TP.HCM.

 • 1990–1995: Trưởng đại diện Công Ty SECOPON tại Việt Nam.

 • 1995–1998: Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng & Du lịch Vũng Tàu tại Tp.HCM.

 • 1999–2002: Phó Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Xây Dựng kiêm Giám đốc Chi nhánh tại TPHCM.

 • 2003–2004: Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng kiêm Giám đốc Công ty DIC Đầu Tư Thương Mại.

 • 2005  nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

 • Số cổ phần nắm giữ (đại diện vốn nhà nước): 400.000 cổ phần

 • Số cổ phần sở hữu: 326.250 cổ phần

 • Những người có liên quan: Không có

8.1.2Ông Nguyễn Đức Hải


 • Ngày tháng năm sinh : 24/05/1971

 • Chức vụ : Thành viên Hội Đồng Quản Trị – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC–INTRACO

 • Trình độ văn hóa : 12/12

 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

 • Quá trình tham gia công tác:

 • 19952002: Trưởng phòng kinh doanh Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng, Chi nhánh TPHCM.

 • 2003: Trưởng phòng kinh doanh Cty DIC Đầu tư và Thương Mại.

 • 2004 – 01/2005: Phó Giám đốc Công ty DIC Đầu tư và Thương Mại.

 • 01/2005–08/2005: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

 • 08/2005  nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

 • Số cổ phần sở hữu: 180.000 cổ phần

 • Những người có liên quan: Không có

8.1.3Ông Đinh Hồng Kỳ


 • Ngày tháng năm sinh : 04/11/1966

 • Chức vụ : Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc Công Ty Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Secoin

 • Trình độ văn hóa : 12/12

 • Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điều khiển tự động

 • Quá trình tham gia công tác:

 • 1988–1990: Cty Điện lực I, Hà nội

 • 1990–1995: Thương vụ VN tại Ba Lan

 • 1995  nay: Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Thương mại và Đầu tư SECOIN.

 • Số cổ phần sở hữu : 100.000 cổ phần

 • Những người có liên quan: Không có

8.1.4Phạm Hồng Minh


 • Ngày tháng năm sinh : 08/02/1959

 • Chức vụ : Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Thịnh Hưng

 • Trình độ văn hóa : 12/12

 • Trình độ chuyên môn : Đại học

 • Quá trình tham gia công tác:

 • 1981–1984: Công tác tại Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động – Tổng Công đoàn Việt Nam.

 • 1984–2004: Công ty Imexco.

 • 2004  nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thương mại Thịnh Hưng.

 • Số cổ phần sở hữu : 89.500 cổ phần

 • Những người có liên quan: Không có

8.1.5Bà Vũ Thị Hoa


 • Ngày tháng năm sinh : 21/10/1984

 • Chức vụ : Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 • Trình độ văn hóa : 12/12

 • Trình độ chuyên môn : Cao đẳng

 • Quá trình tham gia công tác:

 • Từ 2005  nay: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đức Bình.

 • Số cổ phần sở hữu : 87.500 cổ phần

 • Những người có liên quan: Không có

8.1.6Bà Nguyễn Thu Hà


 • Ngày tháng năm sinh : 01/08/1963

 • Chức vụ : Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản DIC.

 • Trình độ văn hóa : 12/12

 • Trình độ chuyên môn : ĐH Luật

 • Quá trình tham gia công tác:

 • 1987–1993: Công ty giày Hiệp Hưng.

 • 1994–2005: Công ty Đầu tư Phát triển – Xây Dựng, Chi nhánh tại TPHCM.

 • Hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất Động Sản DIC.

 • Số cổ phần sở hữu : 75.000 cổ phần

 • Những người có liên quan: Không có

8.1.7Ông Nguyễn Văn Quyến


 • Ngày tháng năm sinh : 13/09/1961

 • Chức vụ : Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 • Trình độ văn hóa : 12/12

 • Trình độ chuyên môn : Đại học

 • Quá trình tham gia công tác:

 • 1979–1985: Học và Công tác Tại Trường TH Cảnh sát Nhân dân II Thủ Đức–TP.HCM.

 • 1985–1988: Học Trung cấp Kế toán Tại Trường TH Xây dựng Số 7 TP.HCM.

 • 1989–1997: Kế toán Xí nghiệp Lắp máy và Xây dựng 18/3.

 • 1997–2001: Trưởng Phòng Kế toán Xí nghiệp Lắp máy và Xây dựng 18/3.

 • 2001–2003: Kế toán Công ty Đầu tư Phát triển–Xây Dựng.

 • 2004  nay: Phó Phòng Tài chính–Kế toán Công ty Đầu tư Phát triển–Xây Dựng.

 • Số cổ phần nắm giữ :

 • Số cổ phần nắm giữ (đại diện vốn nhà nước): 320.000 cổ phần

 • Số cổ phần sở hữu: 5.000 cổ phần

 • Những người có liên quan: Không có

8.1.8Công ty Tài chính Dầu khí


Đại diện là Ông Cao Duy Đông

 • Ngày tháng năm sinh : 12/03/1974

 • Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí, Chi nhánh TP. HCM

 • Trình độ văn hóa : 12/12

 • Trình độ chuyên môn : Đại học

 • Quá trình tham gia công tác:

 • 1998–2003: Trung tâm giao dịch chứng khoán TPHCM

 • 2003–2005: Phó GĐ Cty chứng khoán TP.HCM

 • 2005–2006: Trưởng phòng đầu tư Cty tài chính dầu khí CN TPHCM

 • 2006  nay: Phó Giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí CN TPHCM

 • Số cổ phần sở hữu (đại diện vốn Cty): 400.000 cổ phần

 • Những người có liên quan: Không có

8.2Ban kiểm soát:

8.2.1Bà Lê Thị Thuý Nga


 • Ngày tháng năm sinh : 13/01/1971

 • Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát

 • Trình độ văn hóa : 12/12

 • Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế

 • Quá trình tham gia công tác:

 • 1992–1996: Cán bộ Cung Văn Hóa Thanh Niên Tp.Hà Nội.

 • 1996–2000: Kế toán Xí nghiệp Lương thực Miliket TP.HCM.

 • 2000–2001: Cán bộ Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn Hóa.

 • 2001  nay: Cán bộ Phòng kế toán, Phó Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

 • Số cổ phần sở hữu : 15.000 cổ phần

 • Những người có liên quan: Không có

8.2.2 Bà Lê Thị Thanh Hưng


 • Ngày tháng năm sinh : 13/12/1977

 • Chức vụ : Thành viên Ban Kiểm soát

 • Trình độ văn hóa : 12/12

 • Trình độ chuyên môn : Đại học

 • Quá trình tham gia công tác:

 • 2000–2003: Kế toán Công ty Vận tải Biến III.

 • 2004  nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thương mại Thịnh Hưng.

 • Số cổ phần sở hữu: 11.000 cổ phần

 • Những người có liên quan: Không có

8.2.3Bà Đinh Hiền


 • Ngày tháng năm sinh : 29/05/1972

 • Chức vụ : Thành viên Bản kiểm soát, Trợ lý Tổng Giám đốc DIC CORP

 • Trình độ văn hóa : 12/12

 • Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chính kế toán

 • Quá trình tham gia công tác:

 • Kinh nghiệm 12 năm trong ngành tài chính kế toán và quản lý tài chính kế toán

 • Số cổ phần sở hữu: Không

 • Những người có liên quan: Không có

8.3 Ban Tổng Giám đốc.

8.3.1Ông Nguyễn Đức Hải: Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

8.3.2Bà Đào Anh Phượng Quyên:


 • Ngày tháng năm sinh : 12/10/1970

 • Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

 • Trình độ văn hóa : 12/12

 • Trình độ chuyên môn : Đại học

 • Quá trình tham gia công tác:

 • 1997–1999: Cán bộ Phòng Kinh Doanh Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Du lịch CN TP.HCM.

 • 2000–2002: Phó phòng Kinh doanh Công ty Đầu tư Phát triển–Xây dựng CN TP.HCM.

 • 2003–12/2004: Phó phòng Kinh Doanh Công ty Đầu tư và Thương mại DIC.

 • 2005–08/2005: Giám đốc Kinh Doanh Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC.

 • 08/2005  nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

 • Số cổ phần sở hữu: 52.800 cổ phần

 • Những người có liên quan: Không có

8.3.3Ông Dương Đình Thái:


 • Ngày tháng năm sinh : 06/02/1970

 • Chức vụ : Giám đốc tài chính

 • Trình độ văn hóa : 12/12

 • Trình độ chuyên môn : Đại học

 • Quá trình tham gia công tác:

 • 1995–1999: Nhân viên Công ty Xây dựng và Tư vấn Đầu tư.

 • 2000–2002: Cán bộ Công ty Đầu tư Phát triển–Xây dựng CN TP.HCM.

 • 2003–08/2005: Cán bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

 • 08/2005  nay: Giám đốc Tài chính Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

 • Số cổ phần sở hữu: 20.000 cổ phần

 • Những người có liên quan: Không có


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

liên quan:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP iconỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP iconF UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP iconỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP iconỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP”

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP iconSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP iconSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP’’

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP iconSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP iconSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP iconSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP iconSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương