BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN C HƯƠNG TRÌNH ĐỐI NGOẠI NĂM 2012
tải về 48.7 Kb.
TênBÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN C HƯƠNG TRÌNH ĐỐI NGOẠI NĂM 2012
Chuyển đổi dữ liệu30.04.2013
Kích48.7 Kb.
loạiBáo cáo


ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH SÓC TRĂNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  164  /BC-UBND                         Sóc Trăng, ngày 30 tháng 12 năm 2011 


BÁO CÁO

CÔNG TÁC  ĐỐI NGOẠI NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI NGOẠI NĂM 2012Căn  cứ Quyết định số 28/2005/QĐ-TTg ngày 01/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Công văn số 4181/BNG-VP ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng báo cáo công tác đối ngoại năm 2011 và dự kiến chương trình đối ngoại năm 2012, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011:

1. Kết quả hoạt động đối ngoại năm 2011:

- Các hoạt động giao lưu với nước ngoài về giáo dục, y tế, thể  dục thể thao:

Về giáo dục, các trường cao đẳng trong tỉnh luôn giữ vững và củng cố mối quan hệ truyền thống với các trường Cao đẳng cộng đồng Hoa Kỳ và Canada thông qua Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam và tổ chức quốc tế Princeton tại Châu Á. Trong năm tỉnh tiếp nhận 02 giáo viên tình nguyện viên quốc tịch Hoa Kỳ đến làm công tác giảng dạy tiếng Anh.

Về y tế, tỉnh cũng luôn duy trì hợp tác với tổ chức JICA (Nhật Bản) trong công tác hỗ trợ tình nguyện viên. Năm 2011, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 02 tình nguyện viên quốc tịch Nhật Bản chuyên ngành điều dưỡng và chuyên ngành vật lý trị liệu.

Về thể thao, trên tinh thần giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tỉnh đã tiếp 02 đoàn bóng rổ đến thi đấu và trao đổi kinh nghiệm với đội tuyển bóng rổ của tỉnh, gồm đội bóng rổ Brunei đến tham dự giải “Cúp Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam năm 2011” và đội bóng rổ Trường Trung học Thương mại Hàn Quốc.

 - Quản lý các đoàn  đi công tác nước ngoài  (đoàn ra) và đón tiếp các đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào Việt Nam (đoàn vào):

Đối với đoàn ra, trong năm 2011, tỉnh đã cử và chấp thuận cho 97 đoàn với 301 lượt cán bộ đi trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, kêu gọi đầu tư và tham quan du lịch tại các nước như Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc… Ngoài ra, tỉnh còn xem xét chấp thuận cho các nhà tu hành thuộc 12 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer xuất cảnh hợp pháp sang Campuchia mua đồ dùng Phật giáo (đại tạng kinh, kinh Athakatha, tượng phật, nhạc ngũ âm). Trong năm không có trường hợp nhà tu hành xuất cảnh trái phép.

Đối với đoàn vào: Tỉnh cũng đã chấp thuận cho 115 đoàn với 308 chuyên gia, khách nước ngoài đến hợp tác, nghiên cứu chủ yếu về lĩnh vực nông nghiệp, biến đổi khí hậu, thủy sản. Trong năm, toàn tỉnh có 2.486 lượt người nước ngoài đến địa phương tham quan, du lịch, trong đó nhiều nhất là quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan), Campuchia và Hoa Kỳ; số người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm thân nhân là 4.600 lượt, trong đó nhiều nhất là Hoa Kỳ, Canada và Úc.

Công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài: Tỉnh đã thực hiện đăng ký kết hôn cho 176 trường hợp, công nhận cha mẹ con cho 14 trường hợp; ghi chú kết hôn 03 trường hợp; đăng ký khai sinh 100 trường hợp và đăng ký khai tử 12 trường hợp.

- Công tác lãnh sự: Tại tỉnh có 12 trường hợp Việt Kiều nhập cảnh chết tại địa phương; trong đó, có 11 trường hợp chết do già yếu, bệnh tật (04 Hoa Kỳ, 05 Canada, 02 Đức), 01 trường hợp chết do điện giật (Campuchia), không có trường hợp nào chết do tai nạn giao thông; Về công tác thẩm định thẻ ABTC, toàn tỉnh có 8 doanh nhân xin phép được cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC (gọi tắt là thẻ ABTC).

 - Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế:

Tỉnh đã cho phép tổ chức 24 lượt hội thảo có yếu tố nước ngoài với 32 lượt người nước ngoài tham dự, trong đó chủ yếu là các công ty nông dược và thủy sản, tổ chức hội thảo để giới thiệu về sản phẩm và kỹ thuật nuôi tôm cho bà con, nông dân. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ tổ chức hội thảo “Nhật Bản - Cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam” tại tỉnh và hội thảo “Tiềm năng cơ hội cho nông sản, thủy sản Việt Nam tiếp cận thị trường Ấn Độ” với sự tham dự của các Sở, ngành, doanh nghiệp xuất khẩu, các tỉnh bạn, và các Tổng Lãnh sự quán và Phòng Thương mại nước ngoài.

Đặc biệt, trong năm tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao cho tổ chức Festival Lúa gạo Việt Nam lần II tại Sóc Trăng. Đây là 01 sự kiện lớn mang tính quốc tế với sự tham dự của các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam và thu hút hơn 400.000 lượt khách tham quan trong và ngoài nước. Đây cũng là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa nhằm tôn vinh giá trị lúa gạo, người nông dân đồng thời quảng bá thương hiệu lúa gạo Sóc Trăng nói riêng và Việt Nam nói chung đến với trường quốc tế. Festival lần này tiếp tục khẳng định vai trò nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam, khẳng định tầm quan trọng của ngành nông nghiệp cũng như chất lượng nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

  - Tiếp nhận và trao tặng huân chương, huy chương hoặc danh hiệu khác: Trong năm, tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tổ chức (Heifer International) và 01 cá nhân (bà Jacqueline Delima Baril, Bí thư thứ I, Phó trưởng Ban viện trợ, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam) vì đã có thành tích đóng góp tích cực trong thực hiện chiến lược giảm nghèo; thực hiện chương trình Heifer Việt Nam tại tỉnh Sóc Trăng.

- Quan hệ kinh tế đối ngoại trong việc tiếp nhận các dự án nước ngoài:

Về tiếp nhận các viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 20 dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) với 16 tổ chức, cá nhân tham gia viện trợ đang triển khai hoạt động, trong đó có 08 dự án chuyển tiếp từ các năm trước và 12 dự án mới và khoản viện trợ lẻ được cam kết. Tổng ngân sách cam kết toàn dự án đạt 3.746.202 USD. Qua tình hình 6 tháng, tổng giải ngân giá trị tiếp nhận viện trợ từ các tổ chức PCPNN của tỉnh Sóc Trăng là 8,186 tỷ đồng (tương đương 397.476 USD), đạt 44.78% giá trị cam kết năm 2011. Tuy giá trị viện trợ PCPNN tại tỉnh Sóc Trăng vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững cũng như phù hợp với ưu tiên và định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, nhất là các chương trình, dự án phát triển cộng đồng. Thông qua các chương trình/dự án, năng lực quản lý và thực hiện của cán bộ quản lý ở cấp cơ sở (huyện, xã, ấp) đã được nâng lên, đặc biệt là giúp nâng cao hiểu biết của người dân trong vùng dự án về các vấn đề chăm sóc sức khoẻ, nâng cao ý thức vệ sinh, môi trường, sản xuất có hiệu quả.

Về các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Tính đến 30/9/2011, tỉnh Sóc Trăng có 14 dự án ODA triển khai thực hiện, trong đó có 02 dự án triển khai trong năm và 12 dự án chuyển tiếp (dự kiến sẽ có 06 dự án kết thúc trong năm 2011). Nhìn chung, việc triển khai thực hiện của các dự án đạt 44% kế hoạch (cùng kỳ đạt 39,45% kế hoạch). Trong đó, vốn ODA giải ngân đạt 38% kế hoạch năm (cùng kỳ 41,45% kế hoạch); việc giải ngân có khối lượng nêu trên chủ yếu của các dự án chuyển tiếp, tính riêng tổng giá trị lũy kế giải ngân ODA cho các dự án chuyển tiếp so với dự án được duyệt đạt 50% giá trị; vốn đối ứng giải ngân bằng 62% kế hoạch năm (cùng kỳ đạt 34 % kế hoạch).

Về các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 06 nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đầu tư, bao gồm các quốc tịch Đài Loan, Mỹ, Anh, Hoa Kỳ, Canada với tổng vốn đăng ký các dự án đạt 13,939 triệu USD. Tuy nhiên, đa số các dự án có vốn nhỏ, lẽ và tình hình hoạt động không hiệu quả. Một số doanh nhiệp có khuynh hướng không duy trì hoặc giảm quy mô kinh doanh hay đóng cửa với lý do triển vọng kinh tế Việt Nam và thế giới không thuận lợi.

- Tổng hợp tình hình về thông tin tuyên truyền đối ngoại:

Các Sở, ngành luân phiên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách, quy định pháp luật và các điều ước quốc tế, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phục vụ công tác đối ngoại của tỉnh trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng khác nhau đến các đối tượng khác nhau. Tỉnh đã thực hiện công tác tuyên truyền thông qua văn bản hành chính nội bộ, cổng thông tin điện tử của tỉnh, sóng phát thanh truyền hình, báo chí, sóng đài truyền thanh đến các lãnh đạo tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và người dân trong tỉnh. Những nội dung cụ thể đã được phổ biến trong năm là:

+ Kế hoạch triển khai thực hiện điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam giải quyết việc nhập quốc tịch cho người không quốc tịch trên địa bàn tỉnh;

+ Công văn số 3604/BTC-KV4 ngày 21/4/2011 của Bộ Công thương về thực hiện Nghị quyết 1970 của Liên Hợp quốc về Lybia;

+ Công văn số 334/BKH-ÐTNN ngày 31/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư về việc cảnh báo và ngăn chặn gian lận thương mại qua C/O (Giấy chứng nhận xuất xứ)

+ Công văn số 3157/BCT-TTTN ngày 8/4/2011 của Bộ Công thương về việc kinh doanh nguyên liệu và sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.

+ Văn bản thỏa thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển nhằm tháo gỡ các tranh chấp tại Biển Đông, kết quả công tác phân giới cấm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia, công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống quốc giới Việt Nam - Lào năm 2010 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn.

- Quản lý các tổ chức, cá nhân người nước ngoài ở địa phương: Trong năm 2011, toàn tỉnh có 04 doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài với tổng số 49 người, trong đó có 25 người đã có giấy phép lao động, số còn lại đang trong giai đoạn làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động.

 - Tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại và công tác đào tạo nguồn nhân lực:

 Trong những năm qua, công tác đối ngoại ở các Sở, ngành do các cán bộ của đơn vị phụ trách kiêm nhiệm. Năm nay, một số Sở, ngành đã phân công cán bộ phụ trách về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế để có điều kiện thực hiện tốt hơn công tác đối ngoại và đề xuất các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài. Tỉnh đã cử một số cán bộ, công chức tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối ngoại, biên phiên dịch do Bộ Ngoại giao tổ chức tại tỉnh An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh, lớp tập huấn nâng cao kỹ thuật lãnh đạo do Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan phát triển liên hiệp quốc tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời tính đến nay, Đề án ST150 đã đào tạo được 24 thạc sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học ngoài nước và phân công công tác tại các Sở, ban, ngành và trường học trọng yếu của tỉnh. Hiện nay, tỉnh Sóc Trăng đang đào tạo đội ngũ công chức, viên chức có trình độ tiếng Anh quốc tế tại Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ. Ngoài ra, tỉnh đã cử 02 công chức, viên chức đi học theo Chương trình học bổng ADS của Úc; cử 01 cán bộ tập huấn ngắn hạn về “Chính sách tài chính hỗ trợ giữa các địa phương” tại CHLB Đức.

2. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

* Thuận lợi:

Nhìn chung, sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan trung ương, đặc biệt là các đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao cùng Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho công tác đối ngoại của địa phương đạt được những kết quả nhất định.

Mặt tích cực mà công tác đối ngoại đạt được kết quả ban đầu, đó là góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý thông qua các lớp tập huấn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm với sự tham gia của các tỉnh và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế; giúp người dân thay đổi hành vi; hỗ trợ kịp thời các trang thiết bị phục vụ cho việc triển khai các dự án, góp phần nâng cao năng lực quản lý ô nhiễm công nghiệp.

Các chương trình dự án hợp tác với nước ngoài giao cho Sở, ngành thực hiện, được triển khai đúng với kế hoạch đề ra, được các tổ chức nước ngoài đánh giá cao.

Chất lượng và hiệu quả của các đoàn đi công tác nước ngoài ngày càng nâng lên, thể hiện ở mục đích chuyến đi, đảm bảo lộ trình làm việc, các báo cáo tổng kết công tác của các đoàn được chuẩn bị kỹ, công tác xây dựng các kế hoạch tiếp nối sau các chuyến công tác được đề cập và có kế hoạch triển khai.

Việc tham gia thực hiện chương trình, dự án, tiếp khách nước ngoài giúp các ngành, các cấp có điều kiện tiếp cận được các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và phương thức quản lý điều hành của các nước phát triển, qua đó nâng cao trình độ, nghiệp vụ của cán bộ công chức, viên chức và công tác quản lý điều hành ngày càng hiệu quả hơn.

Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến cũng mang đến nhiều mặt tích cực. Do thông tin kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước đến nhân dân trong nước, cộng đồng quốc tế thông qua các tổ chức đối tác và thân nhân kiều bào, đã giúp cho thế giới hiểu đúng và đầy đủ về đất nước, con người Việt Nam cũng như vùng đất, con người Sóc Trăng.

* Khó khăn, tồn tại:

Tuy nhiên cũng còn một số khó khăn, tồn tại trong công tác đối ngoại, cụ thể như sau:

Chưa có cán bộ được đào tạo chính quy về công tác đối ngoại, đa phần cán bộ làm công tác kiêm nhiệm, chưa có nhiều cán bộ chuyên trách, số cán bộ chuyên ngành có khả năng sử dụng thông thạo các ngôn ngữ nước ngoài còn hạn chế.

Công tác đối ngoại của tỉnh trong những năm qua tuy được quan tâm, nhưng chỉ tập trung vào mối quan hệ truyền thống với các tổ chức đã có nền móng trước đây, chưa phát triển được các mối quan hệ mới.

Các cơ quan, đơn vị địa phương chưa chủ động trong công tác đối ngoại do quy mô hoạt động của các đơn vị còn mang tính địa phương, hoạt động hợp tác quốc tế phần lớn chỉ dựa vào các đơn vị có tầm ảnh hưởng lớn ở các tỉnh bạn.

B. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012:

Tiếp tục thực hiện các dự án đang triển khai và định hướng những lĩnh vực ưu tiên cần vận động viện trợ PCPNN, ODA và FDI trong thời gian tới, cụ thể như sau:

- Về công tác vận động viện trợ PCPNN: Tiếp tục vận động và quan hệ với các TCPCPNN được phép hoạt động tại tỉnh, các tổ chức và cá nhân làm công tác viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với các đối tác truyền thống có chương trình dự án dài hạn và các đối tác đã hoạt động viện trợ cho tỉnh trong thời gian qua, đồng thời tăng cường tìm kiếm nguồn viện trợ từ các tổ chức mới.

- Về công tác vận động thu hút ODA: Xây dựng một số dự án ưu tiên hàng đầu của địa phương thành các “Đề cương chi tiết” của Chương trình hoặc Dự án kêu gọi tài trợ; tập trung vào những Chương trình, những Dự án có tầm nhìn chiến lược, liên ngành và dài hạn; nâng cao năng lực của một số ban, ngành trong tỉnh để có thể vận động, thu hút, thực hiện và quản lý ODA trong những năm tới; xác định bộ phận có đủ năng lực chuyên trách theo dõi hoạt động viện trợ ODA tại địa phương.

- Về công tác thu hút đầu tư FDI: Tiến hành rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về đầu tư và khuyến khích đầu tư nhằm tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho việc áp dụng, thực hiện đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp; xây dựng, kết nối các trang thông tin (website) chung của tỉnh, các ngành và các doanh nghiệp để tăng cường hoạt động trao đổi thông tin; công khai hóa các hồ sơ, thủ tục và thời gian, trách nhiệm xử lý của các cơ quan chức năng liên quan đến hoạt động đầu tư.

Về đoàn vào: Tiếp tục thực hiện tốt công tác đón tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Về đoàn ra: Cử cán bộ, công chức tham gia đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đi học tập kinh nghiệm quản lý về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

Về công tác đào tạo nguồn nhân lực: Dự kiến tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thực về hội nhập kinh tế quốc tế và tổ chức 01 Hội thi hỏi đáp về kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho đối tượng là đoàn viên thanh niên.

    Về khen thưởng: Đề xuất khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhiều đóng góp tích cực cho tỉnh nhà; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; kiểm tra các đơn vị về công tác phối hợp trong việc chấp hành pháp luật về hoạt động tôn giáo, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc vi phạm có liên quan đến việc xuất cảnh trái phép.

     Về công tác thông tin: Thường xuyên thông tin đến các đối tượng có liên quan các chính sách, chủ trương, văn bản của nhà nước về công tác đối ngoại; phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lập trường và đường lối đối ngoại của nước ta đối với vấn đề hợp tác, hội nhập, về chủ quyền, biên giới, lãnh thổ cho công chức, viên chức trong ngành.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác đối ngoại năm 2011 và dự kiến chương trình đối ngoại năm 2012, xin báo cáo Bộ Ngoại giao.

                             

Nơi nhận:         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- BNG; KT. CHỦ TỊCH

- Sở NG.Vụ TPHCM; PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu: NV, HC.


(Đã ký)


Trần Thành Nghiệp


Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN C HƯƠNG TRÌNH ĐỐI NGOẠI NĂM 2012 iconHoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội : Luận văn ThS / Phùng Thị Lan Hương; Nghd. TS. Hà Văn Hội. H. Khoa Kinh Tế

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN C HƯƠNG TRÌNH ĐỐI NGOẠI NĂM 2012 iconĐại hội Thường niên 2010 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ kết thúc thành công viên mãn và ra Quyết Nghị 8 điểm về phương hướng hành động giải trừ Quốc nạn, Pháp nạn và chống nạn ngoại xâm

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN C HƯƠNG TRÌNH ĐỐI NGOẠI NĂM 2012 iconChương trình máy tính Ruby và trình hướng đối tượng cùng những ứng dụng của nó Môn loại: 005. 1 / PR400F Phòng Ngoại văn: AL 9345

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN C HƯƠNG TRÌNH ĐỐI NGOẠI NĂM 2012 iconBáo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý IV, cả năm 2011 và kế hoạch năm 2012

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN C HƯƠNG TRÌNH ĐỐI NGOẠI NĂM 2012 iconCỦA LIÊN BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NGOẠI GIAO SỐ 11/BKH-NG NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XÁC NHẬN NGUỒN GỐC VIỆT NAM VÀ LÝ LỊCH TƯ PHÁP CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ VỀ VIỆT NAM THEO LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN C HƯƠNG TRÌNH ĐỐI NGOẠI NĂM 2012 iconKính Mời Đón Xem Live cho suốt chương trình Đại Học Hè Phật Giáo 2011 Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo GHPGVNTN Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN C HƯƠNG TRÌNH ĐỐI NGOẠI NĂM 2012 iconTên gọi: Đề án Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020. Đơn vị chủ quản

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN C HƯƠNG TRÌNH ĐỐI NGOẠI NĂM 2012 iconCÁC PHƯƠNG THỨC QUẢN LÍ VÀ BẢO VỆ LÂM SẢN NGOÀI GỖ TÀI NGUYÊN RỪNG CÓ LỢI CHO LÂM SẢN NGOÀI GỖ ĐANG ĐƯỢC NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN C HƯƠNG TRÌNH ĐỐI NGOẠI NĂM 2012 iconChương VIII ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI I. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1975-1985)

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN C HƯƠNG TRÌNH ĐỐI NGOẠI NĂM 2012 iconTên đề tài: Ngoại thương nhà Lê – Trịnh với công ty Đông Ấn Hà Lan (VOC) thế kỷ XVII

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương