BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY
tải về 1.18 Mb.
TênBẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY
trang4/17
Chuyển đổi dữ liệu05.09.2012
Kích1.18 Mb.
loạiTài liệu
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY


Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay như sau:

 • Trụ sở Công ty:

 • Địa chỉ: 63-65 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

 • Điện thoại: (08) 6295 9234 Fax: (08) 3914 1928

 • Email: admin@libertyhotels.com.vn

Đây là văn phòng làm việc của Ban điều hành và các khối nghiệp vụ của Công ty.

 • Các khối nghiệp vụ của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty:

 • Khối Kinh doanh Khách sạn - Nhà hàng tại Tp. HCM;

 • Khối Đầu tư và Quản lý Dự án.

 • Các phòng ban của Công ty:

 • Phòng Nhân sự

 • Phòng Tài chính – Kế toán

 • Phòng Đầu tư phát triển

 • Phòng Kinh doanh - Tiếp thị

 • Phòng Quản lý Dự án

 • Các Chi nhánh của Công ty:

 • Khách Sạn Quê Hương - Liberty 2:

 • Địa chỉ : 129-133 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM

 • Tel : (84-8) 3822 4922

 • Fax : (84-8) 3823 0776

 • Email : liberty2@libertyhotels.com.vn

 • Khách Sạn Quê Hương - Liberty 3:

 • Địa chỉ : 187 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM

 • Tel : (84-8) 3836 9522

 • Fax : (84-8) 3836 4557

 • Email : liberty3@libertyhotels.com.vn

 • Khách Sạn Quê Hương - Liberty 4:

 • Địa chỉ : 265 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM

 • Tel : (84-8) 3836 4556

 • Fax : (84-8) 3836 5435

 • Email : liberty4@libertyhotels.com.vn

 • Khách Sạn Liberty Central

 • Địa chỉ : 177-179 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM

 • Tel : (84-8) 3823 9269

 • Fax : (84-8) 3823 9270

 • Email : libertycentral@libertycentralhotel.com

 • Nhà hàng Vân Cảnh:

 • Địa chỉ : 73-75 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM

 • Tel : (84-8) 3829 4963

 • Fax : (84-8) 3821 5710

 • Email : vancanh@libertyhotels.com.vn

 • Nhà hàng Á Đông:

 • Địa chỉ : 301 Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, Tp. HCM

 • Tel : (84-8) 3855 7737

 • Fax : (84-8) 3857 5803

 • Email : adong@libertyhotels.com.vn

 • Công ty TNHH Quản lý Khách sạn Liberty

 • Địa chỉ : 63 – 65 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

 • Tel : (84-8) 3915 1199

 • Fax : (84-8) 3914 1927

 • Khu thương mại Thanh Thế - Plaza :

 • Địa chỉ : 09 Nguyễn Trung Trực, Quận 1, Tp. HCM

 • Nhà hàng GO 2:

 • Địa chỉ : 187 Đề Thám , Quận 1, Tp. HCM
 1. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY


Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Quê Hương – Liberty như sau:

 • Đại hội đồng cổ đông

ĐHĐCĐ là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ có trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn những chính sách dài hạn và ngắn hạn về phát triển của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, bầu ra bộ máy quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 • Hội đồng quản trị

HĐQT là cơ quan quản trị Công ty, bao gồm 07 thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ mà không được ủy quyền.

 • Ban kiểm soát

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ giúp ĐHĐCĐ giám sát, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

 • Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc là cơ quan quản lý và điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về toàn bộ việc tổ chức sản xuất kinh doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Công ty.

 • Các phòng ban trong Công ty

Các phòng ban thực hiện các công việc chức năng nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc được hiệu quả và đúng pháp luật:

 • Phòng Nhân sự: là phòng chịu trách nhiệm chung về nguồn nhân lực của Công ty, có chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:

 • Tổng hợp nhu cầu, xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch đào tạo và phát triển;

 • Vận hành hệ thống lương và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng luật định và quy định của Công ty;

 • Trợ giúp Tổng Giám đốc (TGĐ) bảo quản và phát triển tài sản nhân lực của Công ty;

 • Đại diện TGĐ bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng nhân sự;

 • Đề xuất, và phối hợp thực hiện sau khi đã được phê duyệt, mục đích và chiến lược quản lý nhân sự (lương bổng, thưởng phạt – tuyển chọn – đào tạo phát triển);

 • Đề xuất, và phối hợp thực hiện sau khi đã được phê duyệt, kế hoạch huấn luyện, đào tạo phù hợp với yêu cầu kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực;

 • Đề xuất và thực hiện kế hoạch tài chính và nhân sự của Phòng Nhân Sự sau khi đã được TGĐ phê duyệt;

 • Báo cáo thường xuyên hiện trạng nhân sự toàn Công ty cho TGĐ;

 • Đề xuất, và thực hiện sau khi đã được phê duyệt, mô hình tổ chức Phòng nhân sự;

 • Hỗ trợ các chi nhánh và phòng trong công ty về quản lý nhân sự và tổ chức;

 • Xây dựng và duy trì các qui trình nhân sự (tuyển chọn, thưởng phạt,…);

 • Phát triển và đào tạo nhân sự phòng nhân sự;

 • Lập kế hoạch đào tạo để đáp ứng về nguồn nhân lực và phát triển của Công ty;

 • Giám sát việc tổ chức các lớp đào tạo cho toàn công ty;

 • Tham gia thành lập bộ máy nhân sự theo yêu cầu;

 • Tham gia xây dựng các qui trình nghiệp vụ;

 • Tổ chức hội thảo, tham quan học tập tại các khách sạn liên doanh;

 • Phụ trách các công việc liên quan đến công tác ANTT, PCCC, trực ban;

 • Quản lý con dấu & thực hiện các công tác hành chánh.

 • Phòng Kinh doanh - tiếp thị (Phòng SalesMarketing): là phòng chuyên môn thuộc bộ máy điều hành công ty, có chức năng và nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác kinh doanh, quảng bá thương hiệu cho Công ty, cụ thể:

 • Bộ phận Sales:

 • Hỗ trợ Giám đốc Sales - Marketing trong việc quản lý đội ngũ nhân viên Sales và tiếp xúc với các phân khúc thị trường khác nhau;

 • Phối hợp hiệu quả các hoạt động kinh doanh của Phòng Sales để tối đa hóa lợi nhuận của nhóm doanh thu phòng và nguồn doanh thu của các bộ phận khác;

 • Hỗ trợ Giám đốc Sales - Marketing trong việc chuẩn bị ngân sách bán hàng và đạt được các mục tiêu doanh thu cho chuỗi tương ứng của tài sản;

 • Hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn và điều hành giúp Giám đốc Sales - Marketing đạt được các mục tiêu chiến lược của Phòng Sales;

 • Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh để tiếp cận với phân khúc thị trường hiện tại với kỳ vọng ngân sách hiện có;

 • Kiểm soát doanh thu chi phí để đảm bảo các biện pháp hiệu quả chi phí trong khi thực hiện hoạt động Sales;

 • Thiết lập doanh số kinh doanh hàng tuần và hàng tháng cho đội ngũ Sales để đạt được mục tiêu đề ra;

 • Thu thập thông tin của các đối thủ cạnh tranh hàng tháng (công suất phòng, giá bình quân, Doanh thu / phòng sẵn có (RevPAR),...) để phân tích hiệu quả hoạt động của khách sạn: chỉ số thâm nhập thị trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)/ Chỉ số Tỷ lệ trung bình (ARI)/ Chỉ số hệ doanh thu (RGI);

 • Thực hiện khảo sát thị trường về sự phát triển của các đối thủ cạnh tranh mới về sản phẩm/ dịch vụ mới/ thay đổi/ chuyển đổi hoạt động kinh doanh hiện có;

 • Theo dõi hệ thống khách hàng tiềm năng;

 • Duy trì hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu (CRM) có hiệu quả để theo dõi và đánh giá..

 • Bộ phận Marketing:

 • Điều hành toàn bộ công việc của phòng Marketing: quảng cáo, in ấn, thiết kết các ấn phẩm, tổ chức sự kiện…;

 • Hỗ trợ các hoạt động khác của phòng/ban và chi nhánh cũng như của toàn công ty;

 • Lập kế hoạch phát triển Marketing cho phòng Marketing cũng như cho toàn công ty;

 • Lập kế hoạch và thực hiện các công việc liên quan đến Marketing;

 • Xây dựng các chiến lược Marketing cho Công ty và của từng chi nhánh;

 • Xây dựng và quản lý ngân sách Marketing;

 • Quản lý và hướng dẫn các công tác liên quan đến Marketing: mọi hoạt động truyền thông, quảng cáo tiếp thị, thi công ấn phẩm, tổ chức sự kiện,…mọi hoạt động của phòng Marketing;

 • Quản lý toàn bộ các nhân viên phòng Marketing: Chuyên viên PR; Thư ký điều hành marketing; Chuyên viên thiết kế; Chuyên viên điều phối Marketing; Nhân viên nghiên cứu thị trường ;

 • Quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu Marketing: thông tin khách hàng và khách hàng tiềm năng, dữ liệu của các đối thủ cạnh tranh, các số liệu phân tích tài chính, danh sách các nhà truyền thông,…;

 • Khảo sát mức độ hài lòng của khách dành cho các chi nhánh (nhà hàng, khách sạn) • Phòng Tài chính – Kế toán: là phòng chịu trách nhiệm tổ chức hạch toán và kiểm soát việc hạch toán của các chi nhánh thuộc Công ty; tham gia lập kế hoạch và tổ chức bộ máy hạch toán kế toán cho các khách sạn do Công ty quản lý; thực hiện kiểm toán và quyết toán thuế; cân đối dòng tiền công ty, phụ trách hoạt động vay, cho vay, phát hành trái phiếu, cổ phiếu và hoạch định ngân sách vốn đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.

 • Phòng Đầu tư phát triển: là phòng chịu trách nhiệm tìm kiếm, đánh giá và phân tích các cơ hội đầu tư, tham mưu cho Ban Tổng giám đốc để kịp thời đưa ra quyết định đầu tư hoặc giải tư của Công ty đối với các dự án, công ty con, công ty liên kết... phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Công ty.

 • Phòng Quản lý Dự án: là phòng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chủ trương đầu tư, xây dựng của HĐQT; Phối hợp nâng cấp đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, cụ thể:

 • Thực hiện công tác thiết kế kiến trúc, xây dựng các công trình sửa chữa, xây dựng mới;

 • Thực hiện các chủ trương của TGĐ trong các dự án mới, cùng phối hợp lên kế hoạch nâng cấp đầu tư XDCB hàng năm, tư vấn cho cơ sở trong công tác cải tạo sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất;

 • Quản lý bộ phận xây dựng: nhóm giám sát, kỹ sư điện và kỹ sư dự toán. Thực hiện công tác thiết kế, hợp đồng/ dự toán, xây dựng, giám sát các công trình sửa chữa, xây dựng mới;

 • Lên kế hoạch nâng cấp đầu tư XDCB hàng năm, lập dự án xây dựng, tư vấn cho cơ sở trong công tác cải tạo sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất;

 • Lập và kiểm tra dự toán, tiến độ thi công…trong các dự án xây dựng mới hoặc sửa chữa nâng cấp, giữ cấp của cơ sở;

 • Thực hiện các công tác về hợp đồng và thủ tục hành chánh có liên quan đến công tác xây dựng giữa Ban QLDA với cơ sở hoặc đối tác;

 • Kiểm tra, đánh giá thiết kế các công trình cơ điện, điện lạnh trong các dự án xây dựng mới hoặc sửa chữa nâng cấp, giữ cấp của cơ sở;

 • Thực hiện công tác sửa chữa, giám sát thi công, lập và kiểm tra dự toán, tiến độ thi công các công trình cơ, điện của công ty;

 • Thực hiện công tác giám sát thi công, kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công…trong các dự án xây dựng mới hoặc sửa chữa nâng cấp có mức độ yêu cầu kỹ thuật chuyên môn không cao;

 • Thực hiện các công tác về quản lý an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, giao tiếp đối ngoại (các cơ quan chính quyền địa phương, cư dân quanh công trình) có liên quan đến công trình xây dựng.

 • Tổ chức Công đoàn:

Tổ chức đoàn thể hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi của toàn thể các cổ đông và người lao động được thực hiện theo đúng pháp luật.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

liên quan:

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY iconBẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY iconCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 BẢN CÁO BẠCH

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY iconCông ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội Bản Cáo Bạch MỤC LỤC

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY iconBẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY iconBẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY iconCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN BẢN CÁO BẠCH

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY iconB ẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc Tế FBA

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY iconBẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY iconCÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MANGAN BẢN CÁO BẠCH

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY iconBẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương