THUYẾT MINH ĐỀ ÁN CẤP BỘ NĂM 2012
tải về 247.05 Kb.
TênTHUYẾT MINH ĐỀ ÁN CẤP BỘ NĂM 2012
Chuyển đổi dữ liệu05.09.2012
Kích247.05 Kb.
loạiTài liệu
THUYẾT MINH ĐỀ ÁN CẤP BỘ NĂM 2012


1

TÊN ĐỀ ÁN
Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam về các hoạt động tiếp thu, chuyển giao công nghệ lò phản ứng hạt nhân phục vụ công tác quản lý nhà nước.

2

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 24 tháng
(Từ tháng 01/2012 đến tháng12/2013)

3

KINH PHÍ: Tổng số: 600 triệu đồng4

HỌ TÊN CHỦ NHIỆM: Đặng Thị Hồng
Học hàm, học vị, chuyên môn: Kỹ sư hoá học

Điện thoại: Cơ quan: 04-38263251 Mobile: 0982214758

5

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ : Cục Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Điện thoại: 04-3826.3251 Fax: 04-3941.2970

6

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH
- Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam,

- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân,

- Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Viện Nghiên cứu cơ khí

- Viện Khoa học xây dựng

7

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN CHÍNH

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị, chuyên môn

Cơ quan công tác

1

Hoàng Anh Tuấn

Tiến sỹ

Cục Năng lượng nguyên tử

2

Lê Văn Hồng

Tiến sỹ

Viện NLNTVN

3

Lê Doãn Phác

Thạc sỹ

Cục Năng lượng nguyên tử

4

Đặng Thị Hồng

Kỹ sư

Cục Năng lượng nguyên tử

5

Trần Chí Thành

Tiến sỹ

Viện Năng lượng

6

Trịnh Cường

Tiến sỹ

Ban Quản lý Dự án ĐHN Ninh Thuận

7

Hoàng Văn Gợt

Tiến sỹ

Viện Nghiên cứu cơ khí, Bộ CT

8

Nguyễn Võ Thông

Tiến sỹ

Viện Khoa học xây dựng, Bộ Xây dựng

9


8

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong nước để đề xuất giải pháp, lộ trình, định hướng phù hợp cho tiếp thu, chuyển giao công nghệ lò phản ứng hạt nhân ở Việt Nam.

9

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ LUẬN GIẢI SỰ CẦN THIẾT PHẢI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
    1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của Đề án

Chính phủ đã ký quyết định số 906/QĐ-TTg tháng 6/2010 phê duyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến 2030, trong đó nêu rõ mục tiêu tổng quát cho phát triển điện hạt là từng bước xây dựng và phát triển ngành công nghiệp điện hạt nhân đảm bảo quản lý an toàn và khai thác hiệu quả các nhà máy điện hạt nhân, từng bước tăng dần tỷ lệ tham gia của các ngành công nghiệp trong nước vào việc thực hiện các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân, tiến tới tự chủ về thiết kế, chế tạo, xây dựng, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các nhà máy điện hạt nhân. Mục tiêu đến năm 2020 là thực hiện được một số hoạt động chuyển giao công nghệ điện hạt nhân với đối tác nước ngoài, tập trung cho công nghệ thiết kế nhà máy điện hạt nhân.

Trên thế giới có nhiều quốc gia đã thực hiện thành công chương trình phát triển điện hạt nhân như Hàn Quốc, Trung Quốc,... với những bước đi tuần tự từ giai đoạn bắt đầu với hình thức chìa khóa trao tay, tiếp đó là nội địa hóa từng phần và nội địa hóa hoàn toàn, tiến tới xuất khẩu công nghệ. Bài học gần gũi với chúng ta về chương trình phát triển điện hạt nhân thành công là Hàn Quốc. Sau 40 năm phát triển điện hạt nhân, Hàn Quốc đã có thể tự chủ về công nghệ và bắt đầu xuất khẩu công nghệ hạt nhân ra nước ngoài. Trung Quốc cũng là một quốc gia thành công trong chương trình phát triển điện hạt nhân. Đây là các quốc gia chúng ta có thể học tập kinh nghiệm cho chương trình tiếp thu và chuyển giao công nghệ lò phản ứng, từ đó đề xuất một lộ trình phù hợp cho Việt Nam.

Việt Nam đã có một số đề tài nghiên cứu về công nghệ lò phản ứng cho mục tiêu đánh giá công nghệ cho nghiên cứu tiền khả thi, chưa có định hướng nghiên cứu cho mục đích chuyển giao công nghệ. Cần tiến hành đánh giá lại các hoạt động nghiên cứu này.

Việt Nam đã có nhiều dự án nhiệt điện, thủy điện và các dự án xây dựng lớn đã làm tốt công tác tiếp thu chuyển giao công nghệ. Điều đó cho thấy Việt Nam đã có những khả năng nhất định trong ngành cơ khí, cụ thể là vấn đề thiết kế chế tạo, cơ khí lắp đặt, vận hành bảo dưỡng những công nghệ khác. Cần có những nghiên cứu đánh giá năng lực của các


9.2 Tính cấp thiết của Đề án

Nhằm hướng tới mục tiêu thực hiện một số hoạt động tiếp thu, chuyển giao công nghệ lò phản ứng hạt nhân với đối tác nước ngoài như đã nêu trong định hướng qui hoạch phát triển điện hạt nhân của Chính phủ, cần phải đưa ra những định hướng, lộ trình và giải pháp phù hợp cho các hoạt động này.

Để đạt được mục tiêu nói trên, chúng ta cần phải tiến hành sưu tầm và nghiên cứu các tài liệu của IAEA để hiểu rõ công nghệ nhà máy điện hạt nhân đối với mỗi loại lò phản ứng và có những đánh giá cụ thể cho mỗi loại lò. Đồng thời cần tìm hiểu kỹ kinh nghiệm của Hàn Quốc và một số kinh nghiệm của Trung Quốc về quá trình tiếp thu và chuyển giao công nghệ vì đây là 2 quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Để có thể tiếp thu chuyển giao công nghệ chúng ta cũng cần phải biết năng lực hiện nay của Việt Nam trong các lĩnh vực có liên quan, cụ thể là năng lực về cơ khí, chế tạo và đội ngũ cán bộ có đủ trình độ.

Trên cơ sở hiểu biết về công nghệ nhà máy điện hạt nhân, nghiên cứu học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc và đánh giá tình hình trong nước, từ đó đề xuất ra định hướng, lộ trình, giải pháp phù hợp cho công tác tiếp thu, chuyển giao công nghệ lò phản ứng. Đây cũng chính là những nội dung của công tác quản lý nhà nước đối với chương trình phát triển điện hạt nhân và có nhiều thông tin cần thiết khi tham gia mời thầu cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận .

10

NỘI DUNG THỰC HIỆN
- Nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu của IAEA về công nghệ nhà máy điện hạt nhân đối với các loại lò phản ứng và phương pháp luận của IAEA cho đánh giá công nghệ lò phản ứng; nghiên cứu kinh nghiệm của Hàn Quốc và Trung Quốc về các hoạt động tiếp thu, chuyển giao công nghệ lò phản ứng

- Tổng hợp, đánh giá các hoạt động nghiên cứu về công nghệ lò phản ứng ở Việt Nam, tìm hiểu và đánh giá năng lực của một số ngành công nghiệp trong nước sẽ tham gia vào các hoạt động tiếp thu, chuyển giao công nghệ.

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, lộ trình, định hướng phù hợp với Việt Nam đối với các hoạt động tiếp thu, chuyển giao công nghệ lò phản ứng đáp ứng mục tiêu của kế hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam, phục vụ quản lý Nhà nước về năng lượng nguyên tử và cung cấp thông tin cho giai đoạn mời thầu dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

11

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN (phù hợp với những nội dung đã nêu tại mục 10)

Các nội dung, công việc
chủ yếu cần được thực hiện

(các mốc đánh giá chủ yếu)

Kết quả
phải đạt


Thời gian

(bắt đầu, kết thúc)

Người,
cơ quan
thực hiện


1.

Xây dựng Đề cương chi tiết

Được phê duyệt

1/2012

Đặng Thị Hồng

2.

Thu thập, tìm hiểu tài liệu của IAEA mô tả hệ thống công nghệ nhà máy điện hạt nhân.

Các tài liệu chính xác, khách quan, có căn cứ khoa học

01-06/ 2012

Đặng Thị Hồng

Hoàng Anh Tuấn

Lê Doãn Phác

Nguyễn Việt Phương

3

Nghiên cứu tìm hiểu kinh nghiệm của Hàn Quốc trong công tác tiếp thu, chuyển giao công nghệ nhà máy điện hạt nhân thông qua tài liệu và khảo sát thực tế

Các báo cáo chính xác, khách quan, có căn cứ khoa học

4-12/2012

Đặng Thị Hồng

Lê Văn Hồng

Hoàng Anh Tuấn

Lê Đại Diễn

Trần Chí Thành

4

Nghiên cứu tìm hiểu kinh nghiệm của Trung Quốc qua các tài liệu về công tác tiếp thu, chuyển giao công nghệ lò phản ứng.

Các báo cáo chính xác, khách quan, có căn cứ khoa học

4-12/2012

Đặng Thị Hồng

Lê Văn Hồng

Hoàng Anh Tuấn

Lê Đại Diễn

5.

Tổng quan tình hình và năng lực nghiên cứu nội địa hóa của Việt Nam trong các ngành liên quan đến công nghệ nhà máy điện hạt nhân

Chính xác, khách quan, có căn cứ khoa học

04-12/ 2012

Đặng Thị Hồng

Lê Văn Hồng

Phạm Văn Làm

Hoàng Văn Gợt

Nguyễn Võ Thông

6.

Nghiên cứu, đề xuất lộ trình chung cho vấn đề tiếp thu, chuyển giao công nghệ nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam

Chính xác, khách quan, có căn cứ khoa học, thực tiễn

01-9/2013

Lê Văn Hồng

Hoàng Anh Tuấn

Trần Chí Thành

Trịnh Cường

7

Viết báo cáo tổng kếtChính xác, đầy đủ thông tin, có căn cứ khoa học, thực tiễn

10-12/ 2013

Đặng Thị Hồng
12

DẠNG SẢN PHẨM, KẾT QUẢ TẠO RA
- Sơ đồ

- Bảng số liệu

- Báo cáo phân tích

- Nghị định

- Quyết định ban hành Quy chế

- Chỉ thị

- Thông tư hướng dẫn

- Tiêu chuẩn

- Tài liệu dự báo

- Qui trình

- Chương trình máy tính

- Bản kiến nghị

- Khác


X

13

YÊU CẦU KHOA HỌC ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DỰ KIẾN TẠO RA

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học

dự kiến đạt được

Ghi chú

1

Báo cáo tổng quan tài liệu của IAEA mô tả hệ thống công nghệ nhà máy điện hạt nhân.

Đầy đủ, có căn cứ khoa học
2

Báo cáo nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm của Hàn Quốc trong công tác tiếp thu, chuyển giao công nghệ nhà máy điện hạt nhân thông qua tài liệu và khảo sát thực tế

Đầy đủ, có căn cứ theo tài liệu và khảo sát thực tế
3

Báo cáo nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm của Trung Quốc qua các tài liệu về công tác tiếp thu, chuyển giao công nghệ lò phản ứng.

Báo cáo tổng hợp từ tài liệu thu thập
4

Báo cáo tổng quan tình hình và năng lực nghiên cứu nội địa hóa của Việt Nam trong các ngành liên quan đến công nghệ nhà máy điện hạt nhân

Báo cáo tổng hợp từ các ngành công nghiệp liên quan đến công nghệ nhà máy điện hạt nhân
5

Đề xuất lộ trình chung cho vấn đề tiếp thu, chuyển giao công nghệ nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam

Đề xuất được lộ trình tiếp thu chuyển giao công nghệ, có căn cứ để đưa vào hồ sơ mời thầu cho dự án ĐHN Ninh Thuận
14

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN (triệu đồng)

TT

Nội dung chi

Khối lượng

Định mức

Thành tiền (triệu đồng)

Tổng

2012

2013

I.

Thuê khoán chuyên môn236,0

123

113

1.

Xây dựng đề cương chi tiết
2,0

2,0

2,0
2

Nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế100,0

60,0

40,0

2.1

Nghiên cứu phương pháp luận của IAEA về đánh giá công nghệ lò phản ứng

01 chuyên đề

10.0

10.0

10.0
2.2

Tìm hiểu, thu thập tài liệu của IAEA về hệ thống công nghệ của lò VVER1000

01 chuyên đề

10.0

10.0

10.0
2.3

Tìm hiểu, thu thập tài liệu của IAEA về hệ thống công nghệ của lò APWR

01 chuyên đề

10.0

10.0

10.0
2.4

Tìm hiểu, thu thập tài liệu của IAEA về hệ thống công nghệ của lò ABWR

01 chuyên đề

10.0

10.0

10.0
2.5

Tìm hiểu, thu thập tài liệu của IAEA về hệ thống công nghệ của lò AP1000

01 chuyên đề

10.0

10.0

10.0
2.6

Tìm hiểu, thu thập tài liệu của IAEA về hệ thống công nghệ của lò APR 1400 của Hàn Quốc

01 chuyên đề

10.0

10.0

10.0
2.7

Báo cáo tổng quan lộ trình tiếp thu chuyển giao công nghệ nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc giai đoạn từ 1970 đến 1980

01 chuyên đề

10.0

10.0

10.0
2.8

Báo cáo tổng quan lộ trình tiếp thu chuyển giao công nghệ nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc giai đoạn từ 1980 đến 1990

01 chuyên đề

10.0

10.0
10.0

2.9

Báo cáo tổng quan lộ trình tiếp thu chuyển giao công nghệ nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc giai đoạn từ 1990 đến 2000

01 chuyên đề

10.0

10.0
10.0

2.10

Báo cáo tổng quan lộ trình tiếp thu chuyển giao công nghệ của Trung Quốc đối với loại lò CPR1000 của Pháp

01 chuyên đề

10.0

10.0
10.0

2.11

Áp dụng phương pháp đánh giá công nghệ lò phản ứng của IAEA vào loại công nghệ lò VVER1000

01 chuyên đề

10.0

10.0
10.0

3

Đánh giá thực tiến Việt Nam40,0

40,0
3.1

Tổng quan tình hình và năng lực nghiên cứu vấn đề nội địa hóa công nghiệp trong lĩnh vực xây dựng lắp đặt phục vụ chương trình nội địa hóa công nghệ nhà máy điện hạt nhân của ViệtNam

01 chuyên đề

10.0

10.0

10.0
3.2

Tổng quan tình hình và năng lực nghiên cứu vấn đề nội địa hóa công nghiệp trong lĩnh vực thiết kế chế tạo phục vụ chương trình nội địa hóa công nghệ nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam

01 chuyên đề

10.0

10.0

10.0
3.3

Tổng hợp các nghiên cứu về công nghệ lò phản ứng hat nhân đã thực hiện ở Việt Nam

01 chuyên đề

10.0

10.0

10.0
4

Nghiên cứu đề xuất giải pháp, lộ trình, định hướng đối với các hoạt động tiếp thu, chuyển giao công nghệ lò phản ứng

01 chuyên đề
40,0
40,0

4.1Nghiên cứu đề xuất giải pháp, lộ trình, định hướng cho đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ tiếp thu, chuyển giao công nghệ lò phản ứng
10.0

10.0
10.0

4.2

Nghiên cứu đề xuất giải pháp, lộ trình, định hướng đối với các hoạt động tiếp thu, chuyển giao công nghệ lò phản ứng trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo

01 chuyên đề

10.0

10.0
10.0

4.3

Nghiên cứu đề xuất giải pháp, lộ trình, định hướng đối với các hoạt động tiếp thu, chuyển giao công nghệ lò phản ứng trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt

01 chuyên đề

10.0

10.0
10.0

4.4

Nghiên cứu đề xuất giải pháp, lộ trình, định hướng đối với các hoạt động tiếp thu, chuyển giao công nghệ lò phản ứng trong lĩnh vực vận hành, bảo dưỡng

01 chuyên đề

10.0

10.0
10.0

5

Biên dịch tài liệu liên quan

600 trang

0,07

42,0

21,0

21,0

6

Báo cáo tổng kết

01 báo cáo

12,0

12,0
12,0

II

Tổ chức các semina, họp61.5

34.8

26.7

1.

Semina chuyên ngành xin ý kiến chuyên gia (20 người x 5 buổi)
 

54.5

31.3

23.2
- Bồi dưỡng báo cáo viên. (5 người x 5 buổi)

25 người

0,5

12.5

7.5

5.0
- Chi người chủ trì, thư ký (2 người x 5 buổi)

10 người

0,2

2,0

0.6

0.4
- Chuẩn bị tài liệu (30 tr x 20 bộ x 5 buổi)

3000 trang
9,0

5,4

3,6
- Chi cho đại biểu: 20người x 5 buổi

100 người

0,07

7,0

4,2

2,8
- Thuê hội trường, thiết bị (cho 2 semina tổ chức tại Tp. HCM và Ninh Thuận)

2 buổi

7,0

14,0

7,0

7,0
- Chi khác (hoa, nước uống, khẩu hiệu, phục vụ,…).

5 buổi

2,0 

10,0

6,0

4,0

3

Họp thảo luận chung (10 buổi x 10 người)

100 lượt người

0,07

7,0

3,5

3,5

III

Công tác phí trong nước (6 lượt người trong 1 tuần, đi tham quan các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy cơ khí lớn, đi dự hội thảo)62.4

31.2

31.2
+ Chi vé máy bay, tầu xe

6 người

5,5

33,0

16.5

16.5
+Tiền khách sạn (6 phòng x 5ngày)

30 ngày.người

0,6

18,0

9.0

9.0
+ Lưu trú (6 ngày x 6 lượt người)

36 ngày.người

0,15

5,4

2.7

2.7
+ Xe đưa đón (đi sân bay, làm việc tại địa phương,…)

6 lượt người

1,0

6,0

3.0

3.0

IV

Chi phí đoàn ra: Tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm Hàn Quốc (1 tuần)

3 lượt người

 

135.125

135.125Vé máy bay

03 người

20,0

60

60Tiền ăn (65 USD/ngày.người x 3 người x 7 ngày)

21 ngày.người

1.365

28.665

28.665Tiền ở (60 USD/ngày.người x 3 người x 7 ngày)

21 ngày.người

1.26

26.46

26.46Đi lại (sân bay và tại nơi làm việc)
 

20

20
V

Trang thiết bị,máy móc25,0

25,0Máy tính xách tay

01

25

25,0

25,0
VI

Chi khác79.975

36.875

43,1

1

Quản lý chung (thư ký, kế toán)30,0

15,0

15,0

2

Nghiệm thu cơ sở2,0
2,0

3

Phụ cấp chủ nhiệm đề án

24 tháng

1,0

24,0

12,0

12,0

4

Chi khác: phô tô, đóng quyển, VPP,...23.975

9.875

14,1Tổng

600

386

214


(Sáu trăm triệu đồng )

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ (triệu đồng)


TT

Nội dung chi

Khối lượng

Định mức

Thành tiền

Tổng

2012

2013

I

Thuê khoán chuyên môn236,0

123

113

II

Tổ chức họp, hội thảo61,5

34.8

26,7

III

Chi công tác phí trong nước62.4

31.2

31.2

IV

Chi phí đoàn ra135.125

135.125
V

Trang thiết bi, máy móc25

25
VI

Chi khác79.975

36.875

43,1
Tổng

600

386

214

Sáu trăm triệu đồngHà Nội, ngày tháng năm 2011


CHỦ NHIỆM ĐỀ ÁN


Đặng Thị Hồng

Hà Nội, ngày tháng năm 2011

CỤC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH


Hoàng Anh TuấnHà Nội, ngày tháng năm 2011

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


TL. BỘ TRƯỞNG

.CHÁNH VĂN PHÒNG


Phạm Công Tạc


--Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

THUYẾT MINH ĐỀ ÁN CẤP BỘ NĂM 2012 iconTHUYẾT MINH ĐỀ ÁN CẤP BỘ NĂM 2012

THUYẾT MINH ĐỀ ÁN CẤP BỘ NĂM 2012 iconTHUYẾT MINH ĐỀ ÁN CẤP BỘ NĂM 2011-2012

THUYẾT MINH ĐỀ ÁN CẤP BỘ NĂM 2012 iconTHUYẾT MINH ĐỀ ÁN CẤP BỘ NĂM 2011-2012

THUYẾT MINH ĐỀ ÁN CẤP BỘ NĂM 2012 iconTHUYẾT MINH ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO VỀ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CHO ĐIỆN HẠT NHÂN NĂM 2012

THUYẾT MINH ĐỀ ÁN CẤP BỘ NĂM 2012 iconBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO THUYẾT MINH

THUYẾT MINH ĐỀ ÁN CẤP BỘ NĂM 2012 iconMẫu Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm

THUYẾT MINH ĐỀ ÁN CẤP BỘ NĂM 2012 iconBẢN THUYẾT MINH DỰ THẢO 1 THÔNG TƯ

THUYẾT MINH ĐỀ ÁN CẤP BỘ NĂM 2012 iconTHUYẾT MINH MÔN HỌC ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP

THUYẾT MINH ĐỀ ÁN CẤP BỘ NĂM 2012 iconBẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN LUẬT VIỆC LÀM

THUYẾT MINH ĐỀ ÁN CẤP BỘ NĂM 2012 iconBÀI 20 THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương