Phân tích những giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch? Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các giải pháp đó?
tải về 0.69 Mb.
TênPhân tích những giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch? Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các giải pháp đó?
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2012
Kích0.69 Mb.
loạiTài liệu
1   2   3
phòng tránh an toàn cần hiểu rằng trong phòng tránh đánh trả, trong đánh trả phòng tránh. Như vậy, phòng tránh tiến công bằng khí công nghệ cao của địch một biện pháp ý nghĩa chiến lược để bảo toàn lực lượng, giảm thiểu thiệt hại về người tài sản, một yếu tố quan trọng để giành thắng lợi.

- Những kinh nghiệm tổ chức phòng tránh trong chiến tranh phá hoại bằng không quân hải quân của địch trước đây của Mỹ đồng minh vào Irắc, Nam những kinh nghiệm rất bổ ích, chúng ta sở để tin tưởng rằng chúng ta sẽ tổ chức tốt công tác phòng tránh tiến công bằng khí công nghệ cao của địch trong tình hình mới.

- Trong phòng tránh phải triệt để tận dụng ưu thế địa hình tự nhiên để cải tạo xây dựng công trình phòng tránh theo một ý định chung trên phạm vi toàn quốc, trên từng hướng chiến dịch, chiến lược, trên từng địa bàn cụ thể, từng khu vực phòng thủ địa phương. Bố trí lực lượng phương tiện phân tán, nhưng hỏa lực phải tập trung, công trình phải luôn kết hợp chặt chẽ giữa ngụy trang che giấu với hoạt động nghi binh, xây dựng phải dựa vào khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) tăng cường động trong chiến đấu.

- Đối với đánh trả tiến công bằng khí công nghệ cao của địch, nhằm tiêu diệt, phá thế tiến công của địch, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ các mục tiêu quan trọng của đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ sản xuấtĐánh trả hiệu quả vấn đề cốt lõi nhất của phòng tránh, đánh trả, biện pháp tích cực nhất, chủ động nhất để bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ mục tiêu, bảo toàn lực lượng chiến đấu.

- Với điều kiện khả năng của ta, việc tổ chức đánh trả phải trọng điểm, đúng đối tượng, đúng thời cơ. Đánh trả địch bằng mọi lực lượng, mọi loại khí, trang bị, thực hiện đánh rộng khắp, từ xa đến gần, các độ cao, các hướng khác nhau.

- Về phương pháp, phải kết hợp chặt chẽ giữa đánh địch với động, ngụy trang, nghi binh, phòng tránh bảo tồn lực lượng. Về lực lượng, chúng ta lực lượng phòng không ba thứ quân không quân, lực lượng pháo binh, tên lửa, lực lượng đặc công hỏa lực súng bộ binh tham gia. Với những thành phần như vậy, thể đánh những mục tiêu trên không, các mục tiêu mặt đất, mặt nước nơi xuất phát các đòn tiến công hỏa lực của địch, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Trong đó, tổ chức xây dựng thế trận phòng tránh đánh trả tiến công bằng khí công nghệ cao của địch đáp ứng yêu cầu hiểm, chắc, chiều sâu, động, linh hoạt, rộng khắp, kết hợp với thế trận khu vực phòng thủ địa phương. Phải xác định các khu vực, mục tiêu bảo vệ trọng điểm, đối tượng đánh trả, khu vực đánh trả, hướng đánh trả chủ yếu cho các lực lượng tham gia đánh trả.

- Trong thực hành đánh trả địch, phải vận dụng một cách linh hoạt các hình thức tác chiến, chiến thuật, phương pháp hoạt động chiến đấu khác nhau cho từng lực lượng, như lực lượng phòng không ba thứ quân thể vừa chốt bảo vệ mục tiêu, vừa động phục kích đón lõng, kết hợp vừa phòng tránh vừa đánh trả. Đối với lực lượng không quân, pháo binh, tên lửa, hải quân thể vận dụng linh hoạt các phương pháp tác chiến của quân, binh chủng hiệu quả nhất, phù hợp với điều kiện tình hình địch, ta như đánh chặn, đánh đòn tập kích, đánh hiệp đồng

- Ngoài những vấn đề trên, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống phòng thủ dân sự, đây nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng của nền quốc phòng toàn dân, hệ thống các biện pháp phòng thủ quốc gia. Từng địa phương cả nước, được tiến hành trong thời bình thời chiến, nhằm bảo vệ nhân dân, bảo vệ kinh tế, duy trì sản xuất đời sống nhân dân trong đó bảo vệ nhân dân nội dung quan trọng nhất. Nếu việc tổ chức phòng thủ dân sự không tốt, không giải pháp để phòng khí công nghệ cao, không những chỉ tổn thất về người còn dẫn đến hoang mang, dao động, giảm sút ý chí quyết tâm kháng chiến của mỗi người dân, từng địa phương cả nước.

- Hệ thống công trình phòng thủ dân sự gồm hệ thống hàm hố ẩn nấp cho nhân, cho các hộ gia đình, các công trình bảo đảm sản xuất, bảo đảm sinh hoạt, bảo đảm lương thực, thực phẩm của tập thể, hộ gia đình triển khai các quan, nhà ga, bến cảng, kho nhiên liệu, xăng dầu được tiến hành ngay từ thời bình thông qua kế hoạch kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế từng địa phương trong phạm vi cả nước.


KẾT LUẬN


Phương thức phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao là một vấn đề lớn của cả đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Để phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao trong chiến tranh tương lai có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự tham gia của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trên tất cả các lĩnh vực từ nhận thức đến hành động. Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng phòng chống địch tiến công hỏa lực có hiệu quả trong mọi tình huống. Công tác chuẩn bị của các cấp, các ngành phải được tiến hành ngay trong thời bình, chống chủ quan, coi nhẹ. Công tác chuẩn bị phải chu đáo từ thế trận phòng tránh, đánh trả, đến công tác huấn luyện, diễn tập cách phòng chống tiến công hỏa lực của địch bằng vũ khí công nghệ cao.

Với kinh nghiệm và truyền thống, với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, trong điều kiện mới chúng ta tin tưởng có đầy đủ khả năng để đối phó với tiến công bằng vũ khí công nghệ cao của địch.


Câu 6: Nêu nhiệm vụ của các lực lượng dân quân tự vệ? phương châm xây dựng dân quân tự vệ? Tại sao lại tiến hành xây dựng dân quân tự vệ theo phương châm đó?

* Nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

1. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở; phối hợp với các đơn vị bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển và lực lượng khác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam.

2. Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

3. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác.

4. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cơ sở.

5. Học tập chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự và diễn tập.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

* Phương châm xây dựng

Xây dựng dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính”.

- Vững mạnh, được thể hiện là chất lượng phải toàn diện cả về chính trị tư tưởng, tổ chức, trình độ chính trị, quân sự và chuyên môn nghiệp vụ, biên chế trang bị hợp lý, thống nhất, có kỷ luật nghiêm, cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu tốt. Mỗi tổ chức dân quân tự vệ phải luôn vững vàng.

- Rộng khắp, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng ở hầu hết các làng, bản, xóm, ấp, xã phường, các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội, ở đâu có tổ chức đảng, chính quyền và có dân, đều phải tổ chức dân quân tự vệ, kể cả các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

- Coi trọng chất lượng là chính, chỉ tuyển chọn đưa vào đội ngũ những công dân có lý lịch rõ ràng, có hộ khẩu thường trú tại địa phương, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, các quy định ở địa phương, có sức khỏe phù hợp.

*tại sao lại tiến hành xây dựng dân quân tự vệ theo các phương châm đó?[Type text] Page

1   2   3

liên quan:

Phân tích những giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch? Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các giải pháp đó? iconPHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Phân tích những giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch? Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các giải pháp đó? iconĐấu tranh phòng, chống rửa tiền trong giai đoạn hiện nay

Phân tích những giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch? Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các giải pháp đó? iconKHOA LUẬT NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ LIÊN ĐỚI CỦA VỢ CHỒNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Phân tích những giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch? Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các giải pháp đó? iconTạp chí Tòa án nhân dân, số 3, 4 (tháng 2)/2012 CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG OAN, SAI

Phân tích những giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch? Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các giải pháp đó? iconBÁO CÁO Việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Phân tích những giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch? Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các giải pháp đó? iconXây dựng nội dung cuốn sổ tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng: “Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng”

Phân tích những giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch? Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các giải pháp đó? iconRÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, CHỐNG TRỢ CẤP, TRỢ CẤP VÀ CẠNH TRANH

Phân tích những giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch? Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các giải pháp đó? iconGiải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng

Phân tích những giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch? Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các giải pháp đó? iconNHỮNG GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT TIÊU BIỂU CỦA TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM TẠO MỘT ĐIỂM NHÌN MỚI TRONG VIỆC ĐỊNH HÌNH GIÁO DỤC THẨM MỸ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Phân tích những giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch? Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các giải pháp đó? iconĐ ề tài : Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp ứng dụng CNTT trong việc giải quyết các thủ tục hành chính công cấp xã

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương