Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Soạn: Ngày dạy: Tiết
tải về 0.7 Mb.
TênGi¸o ¸n H×nh häc 8 Soạn: Ngày dạy: Tiết
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu05.09.2012
Kích0.7 Mb.
loạiTài liệu
1   2   3   4   5   6   7   8
§4. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG


A.Mục tiêu:

- Giúp học sinh:nắm được khái niệm hình lăng trụ đứng, và các yếu tố của nó.

- Giúp học sinh có kỷ năng: nhận dạng hình lăng trụ đứng, nhận dạng mặt bên, mặt đáy, gọi tên, vẽ.

B.Phương pháp: Nêu vấn đề, hoạt động nhóm, phân tích.

C.Chuẩn bị:

-GV: Mô hinh lăng trụ đứng, thước.

-HS:

D.Tiến trình:

I.Ổn định:

II.Bài cũ:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Hãy chỉ ra các mặt song song với nhau, các mặt vuông góc với nhau ?

III.Bài mới:

*Đặt vấn đề: Cho học sinh quan sát mô hình, giới thiệu đó là một hình lăng trụ đứng. Lăng trụ đứng là hình như thế nào, nó có tính chất gì ?


Hoạt động của thầy và trò

Nội dung


Yêu cầu học sinh quan sát hình

GV: Hình 93 là một hình lăng trụ đứng. Hãy xác định đỉnh, các mặt bên, các cạnh bên, các mặt đáy, gọi tên hình lăng trụ ?

GV: Các mặt bên là các hình gì ?

GV: Các cạnh bên có quan hệ gì ?

HS: Song song và bẳng nhau

GV: Độ dài cạnh bên là chiều cao

GV: Yêu cầu học sinh thực hiện ?1 HS: Vuông góc

GV: Hãy liệt kê các hình lăng trụ đứng mà em đã biết ?

HS: Hộp chữ nhật, hình lập phương

GV: Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành được gọi là hình hộp đứng


GV: Trong trường hợp tổng quát đáy của hình lăng trụ là một đa giác và yêu cầu học sinh quan sát hình 95 sgk


GV: Hai đáy của hình lăng trụ ABC.A'B'C' có quan hệ gì ?

HS: Song song và bằng nhau

GV: Nêu chú ý Sgk


1) Hình lăng trụ đứng:


(Hình 93 Sgk)


2) Ví dụ:


(Hình 95 sgk)

IV.Củng cố và luyện tập:

- Yêu cầu học sinh thực hiện bài tập 19

- Yêu cầu học sinh thực hiện bài tập 20

V. Hướng dẫn về nhà:

-BTVN: 21, 22 Sgk tr108,109.

Soạn: Ngày dạy:


Tiết 60: §5. DIỆN TÍCH XUNG QUANH

CỦA HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG


A.Mục tiêu:

- Giúp học sinh: nắm được khái niệm Sxq, công thức tính Sxq, Stp của hình lăng trụ đứng.

- Giúp học sinh có kỷ năng: tính Sxq, Stp của hình lăng trụ.

- Rèn cho học sinh các thao tác tư duy: phân tích, so sánh, tổng quát hoá

B.Phương pháp: Nêu vấn đề, hoạt động nhóm, phân tích.

C.Chuẩn bị:

-GV: Mô hình khai triển của hình lăng trụ đứng tam giác, thước.

-HS:

D.Tiến trình:

I.Ổn định:

II.Bài cũ:

Vẽ hình lăng trụ đứng tam giác, kí hiệu, cho biết mặt đáy, mặt bên...

III.Bài mới:

*Đặt vấn đề: Diện tích xung quang của hình lăng trụ được tính theo công thức nào ?


Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Cho học sinh quan sát mô hình lăng trụ đứng tam giác và mô hình khai triển của nó


Học sinh thực hiện ?1

GV: Tổng diện tích của các hình chữ nhật tính được là diện tích xung quanh của lăng trụ tam giác đó

GV: Tổng quát diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là tổng diện tích của các mặt nào ?

HS: Tổng diện tích các mặt bên

GV: Diện tích mỗi mặt bên là bao nhiêu ?

HS: Bằng một cạnh của đáy nhân với chiều cao

GV: Suy ra diện tích xung quanh của lăng trụ đứng được tính bởi công thức nào ?

HS: S = (Tông các cạnh của đáy) x (Chiều cao)

GV: Tổng các cạnh của đáy được gọi là gì ?

HS: Chu vi đáy

GV: Tóm lại: Ta có công thức tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng như sau:

Sxq = 2p.h (p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao)


GV: Yêu cầu học sinh tính diện tích toàn phần của một hình lăng trụ đứng tam giác vuông. Biết hai cạnh góc vuông của tam giác vuông là 3cm và 5cm, chiều cao lăng trụ là 5cm.

HS: Stp = + 15 cm2


1) Công thức tính diện tích xung quanh:


Sxq = 2p.h

(p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao)

STp = Sxq + 2.Sđ


2) Ví dụ:
IV.Củng cố và luyện tập:

- Thực hiện bài tập: 23, 24 Sgk tr111

V. Hướng dẫn về nhà:

-BTVN: 25, 26 sgk tr 111.

Soạn: Ngày dạy:


Tiết 61: §6.THỂ TÍCH CỦA HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG


A.Mục tiêu:

- Giúp học sinh: nắm được công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng.

- Giúp học sinh có kỷ năng: tính thể tích hình lăng trụ đứng

B.Phương pháp: Nêu vấn đề, hoạt động nhóm, phân tích.

C.Chuẩn bị:

-GV: Mô hình hình lăng trụ, thước

-HS:

D.Tiến trình:

I.Ổn định:

II.Bài cũ:

Biết hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước đáy là 5cm, 7cm, 8cm và chiều cao 5 cm. Tính Sxq của lăng trụ ?

Đáp án: Sxq = (5 + 7 + 8).5 cm2

III.Bài mới:

*Đặt vấn đề: Thể tích của hình lăng trụ đứng được tính theo công thức nào ?


Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

GV: Cho hình hộp chữ nhật có kích thước đáy là 4cm, 5cm và chiều cao là 3cm. Tính thể tích của nó ? HS: V = 4.5.3 = 60 cm3

GV: Sđ = ? HS: Sđ = 20cm2

GV: Sđ.h = ? HS: 20.h = 60cm3

GV: Ta nói V = Diện tích đáy x chiều cao đúng hay sai

GV: Yêu cầu học sinh thực hiện ?

HS: Vhh = 2.Vtg ; Vtg = Sđ.h

GV: Tổng quát, ta có công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng là gì ?


GV: Yêu cầu học sinh tham khảo ví dụ Sgk

GV: Yêu cầu học sinh thực hiện bài tập: Cho lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thang cân, có chiều cao 5 cm. Biết hình thang cân có đáy nhỏ là 3cm, đáy lớn là 9cm, cạnh bên 5cm. Tính thể tích của hình lăng trụ.

HS: Thực hiện

GV: S = ? HS: S = (3 + 9).2 = 24 cm2

GV: V = ? HS: V = 24.5 = 120 cm3

1. Công thức tính thể tích:


V = S.h

(S là diện tích đáy, h là chiều cao)

2) Ví dụ:


Bài tập: Cho lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thang cân, có chiều cao 5 cm. Biết hình thang cân có đáy nhỏ là 3cm, đáy lớn là 9cm, cạnh bên 5cm. Tính thể tích của hình lăng trụ.
IV.Củng cố và luyện tập:

- Yêu cầu học sinh thực hiện bài tập 27 sgk.

V. Hướng dẫn về nhà:

- BTVN: 28, 29, 30 Sgk tr114

- Tiết sau luyện tập.

Soạn: Ngày dạy:


Tiết 62: LUYỆN TẬP


A.Mục tiêu:

- Giúp học sinh củng cố: cách tích thể tích của hình lăng trụ đứng.

- Rèn luyện cho học sinh kỷ năng: tính thể tích của hình lăng trụ đứng.

B.Phương pháp: Nêu vấn đề, hoạt động nhóm, luyện tập.

C.Chuẩn bị:

-GV: thước

-HS: thước

D.Tiến trình:

I.Ổn định:

II.Bài cũ:

Nêu công thức tính Sxq của hình lăng trụ đứng ? Giải thích các kí hiệu ?


III.Bài mới:


Hoạt động của thầy và trò

Nội dung


GV: Yêu cầu học sinh thực hiện bài tập theo nhóm (2h/s)

GV: V = S.h Suy ra: S = ? h = ?

HS: S = và h =

GV: Cột 1: hđ = ? V = ?

HS: hđ = 4 (cm) V = 30 (cm3)

GV: Cột 2: hđ = ? Sđ = ?

HS: Sđ = 7 (cm2) hđ = 2,8 (cm)

GV: Cột 3: a = ? h = ? HS: h = 3 (cm) a = 6 (cm)


GV: Yêu cầu học sinh vẽ vào vở

GV: V = ? m = ?

HS: V = 20.8 = 160 (cm3) = 0,16 (dm3)

HS: m = 0,16.7,874 = 1,25984 Kg


GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 113

GV: Các cạnh nào song song với cạnh AD ?

HS: BC, EH, FG

GV: Các cạnh nào song song với cạnh AB ? HS: EF

GV: Các cạnh nào song song với mp(EFGH) ?

HS: AD, BC, AB, DC

GV:Các đường thẳng nào song song với mp(DCGH) ? HS: AE, BF

Bài tập 31 Sgk tr115


Bài tập32 Sgk tr115


Bài tập33 Sgk tr115IV.Củng cố và luyện tập:

Các yếu tố của hình lăng trụ đứng có tính chất gì ?

Công thức tính Sxq và V như thế nào ?

V. Hướng dẫn về nhà:

-BTVN: 34, 35sgk tr116.

Soạn: Ngày dạy:


Tiết 63: §7. HÌNH CHÓP ĐỀU

VÀ HÌNHCHÓP CỤT ĐỀU


A.Mục tiêu:

- Giúp học sinh: nắm được khái niệm hình chóp, hình chóp đều, hình chóp cụt đều

- Giúp học sinh có kỷ năng: nhận dạng hình chóp, hình chóp đều, hình chóp cụt đều; vẽ hình chóp; xác định các yếu tố của chúng.

B.Phương pháp: Nêu vấn đề, hoạt động nhóm, phân tích.

C.Chuẩn bị:

-GV: Mô hình chóp, chóp đều, chóp cụt đều, thước.

-HS:

D.Tiến trình:

I.Ổn định:

II.Bài cũ:

Các yếu tố của hình lăng trụ đứng có tính chất gì ? Sxq = ? V = ?


III.Bài mới:

*Đặt vấn đề: Cho học sinh quan sát mô hình hình chóp.

Giới thiệu các hình như thế được gọi là hình chóp. Vậy hình chóp là hình như thế nào ?


Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

GV: Cho học sinh quan sát hình 116

GV: Hình 116 là một hình chóp. Hình chóp có đáy là hình gì ? mặt bên là hình gì ? các mặt bên có quan hệ gì ?


GV: Đỉnh chung của các mặt bên được gọi là gì ?

Đường thẳng nào được gọi là đường cao của hình chóp ?

GV: Kí hiệu hình chóp S.ABCD nghĩa là gì ? HS: S là đỉnh; ABCD là đáy; S.ABCD là hình chóp tứ giác


GV: Cho học sinh quan sát mô hình hình chóp tứ giác đều; mô hình khai triển của hình chóp tứ giác đều

GV: Hình chóp này có gì đặt biệt ? Đáy là hình gì ? Các mặt bên có tính chất gì ? HS: Đáy là hình vuông; các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau

GV: Các hình chóp như thế được gọi là hình chóp đều. Tổng quát hình chóp đều là hình chóp như thê nào ?


GV: Đường cao của hình chóp đều có tính chất gì ? HS: Đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp đáy

GV: Trung đoạn của nó là đường nào ?

HS: Là đường cao kẻ từ của mỗi mặt bên


GV: Cho học sinh quan sát mô hình hình chóp cụt đều

GV: Nhận xét các mặt, các cạnh bên của hình chóp cụt ?

HS: Hai mặt đáy là các đa giác nằm trên hai mặt phẳng song song; các mặt bên là các hình thang cân bằng nhau; các cạnh bên của nó bằng nhau.

GV: Chỉ ra cách tạo hình chóp cụt đều từ hình chóp đều ? HS: Cắt hình chóp đều bởi một mặt phẳng song song với đáy.


1) Hình chóp:

-Hình chóp có đáy là một đa giác; mặt bên là những hình tam giác có chung một đỉnh.


-Đỉnh chung của các mặt bên được gọi là đỉnh của hình chóp; đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc với đáy là đường cao của nó.

-Kí hiệu hình chóp: S.ABCD

(S là đỉnh; ABCD là đáy)

2) Hình chóp đều:


*Hình chóp có đáy là một đa giác đều, các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh được gọi là hình chóp đều.


Hình 117


3) Hình chóp cụt đều:


Cắt hình chóp đều bởi một mặt phẳng song song với đáy. Phần hình chóp nằm giữa mặt phẳng đó và mặt phẳng đáy gọi là hình chóp cụt đều.


Hình 119IV.Củng cố và luyện tập:

- Yêu cầu học sinh thực hiện bài tập 36

V. Hướng dẫn về nhà:

-BTVN: 37, 38, 39sgk tr119.

Soạn: Ngày dạy:


Tiết 64: DIỆN TÍCH XUNG QUANH HÌNH CHÓP ĐỀU


Soạn: Giảng:

A.Mục tiêu:

B.Phương pháp: Nêu vấn đề, hoạt động nhóm, phân tích, luyện tập.

C.Chuẩn bị:

-GV:

-HS:

D.Tiến trình:

I.Ổn định:

II.Bài cũ:

III.Bài mới:


Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

IV.Củng cố và luyện tập:

V. Hướng dẫn về nhà:

-BTVN:

Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kh¶ ¸i1   2   3   4   5   6   7   8

liên quan:

Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Soạn: Ngày dạy: Tiết iconNgày dạy: 07. 01. 2008 Tiết chương trình: tiết 19

Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Soạn: Ngày dạy: Tiết icon1. Mã số học phần: 1100033 S ố tín chỉ: 3 Tổng số tiết: 45 tiết

Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Soạn: Ngày dạy: Tiết icon1. Mã số học phần: 1103017 Số tín chỉ: 5 Tổng số tiết: 75 tiết

Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Soạn: Ngày dạy: Tiết icon1. Mã số học phần: 1103007 Số tín chỉ: 4 Tổng số tiết: 75 tiết

Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Soạn: Ngày dạy: Tiết iconCHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN

Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Soạn: Ngày dạy: Tiết icon˜&™ Người soạn

Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Soạn: Ngày dạy: Tiết iconSố 70 14-01-2006 Thư Tòa Soạn

Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Soạn: Ngày dạy: Tiết icon1. Mã số học phần: Số tín chỉ: 4 Tổng số tiết: 60 tiết

Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Soạn: Ngày dạy: Tiết iconMÔN ĐỊA LÝ: Nên soạn đề cương theo từng chủ đề

Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Soạn: Ngày dạy: Tiết iconHƯỚNG DẪN SOẠN GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương