Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học
tải về 283.73 Kb.
TênBồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu05.09.2012
Kích283.73 Kb.
loạiTài liệu
1   2   3   4MÔ ĐUN BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN

NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Kế hoạch số 3174 /KH-SGDĐT ngày 20/10/2011 của Sở GD&ĐT)


Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dụcTH1

Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học

1. Tâm lí học về sự phát triển trí tuệ học sinh tiểu học

2. Tâm lí học về sự hình thành kĩ năng học tập của học sinh tiểu học

3. Tâm lí học về giáo dục đạo đức học sinh tiểu học


Nắm vững một số vấn đề cơ bản về tâm lí học dạy học ở tiểu học để vận dụng trong dạy học, giáo dục ở trường tiểu học10
23TH2

Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

1. Tâm lí của học sinh dân tộc ít người ở địa phương

2. Tâm lí của học sinh khuyết tật và chậm phát triển trí tuệ

3. Tâm lí của học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tương học sinh.10
23TH3

Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu

1. Tâm lí của học sinh cá biệt

2. Tâm lí của học sinh yếu kém

3. Tâm lí của học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu


Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tương học sinh.10


5II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tậpTH4

Môi trường dạy học lớp ghép

1. Môi trường học tập lớp ghép

2. Không gian hoạt động của giáo viên và học sinh

3. Tổ chức sắp xếp thiết bị, đồ dùng trong phòng học ở lớp ghép

4. Môi trường dạy học lớp ghép ở một số giờ học

5. Vai trò của giáo viên trong việc xây dựng môi trường dạy học lớp ghép có hiệu quả

Hiểu được môi trường vật chất trong dạy lớp ghép.

Sắp xếp không gian lớp ghép phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hợp tác có trách nhiệm trong việc xây dựng môi trường lớp ghép.
13
11TH5

Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép

1. Tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ ở lớp ghép có hiệu quả.

2. Học tập độc lập của học sinh trong lớp ghép

3. Thực hành tổ chức học tập sinh động trong lớp ghép.

Thiết kế được những hoạt động học tập theo nhóm ở lớp ghép; chủ động, linh hoạt vận dụng các hình thức tổ chức học tập theo nhóm trong dạy học lớp ghép.12
21TH6

Kế hoạch dạy học ở lớp ghép

1. Kế hoạch dạy học: kế hoạch bài học lớp ghép và một số ví dụ cụ thể về kế hoạch dạy học

2. Kế hoạch bài học lớp ghép theo chương trình hiện hành.


Chỉ ra được sự khác nhau giữa kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học của lớp đơn và lớp ghép; xác định được những căn cứ, các bước khi xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học ở lớp ghép.

Thiết kế được kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học ở lớp ghép.

Sáng tạo và chủ động khi xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học ở lớp ghép.13
11TH7

Xây dựng môi trường học tập thân thiện

1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất (phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi…)

2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần (quan hệ giáo viên-giáo viên, giáo viên-học sinh, học sinh-học sinh, nhà trường- phụ huynh…)

Hiểu được xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất; hiểu được ý nghĩa và biết cách tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất.

Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần; hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần.13
11TH8

Thư viện trường học thân thiện

1. Giới thiệu về thư viện trường học thân thiện.

2. Các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện.

3. Xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học.


Hiểu được thế nào là thư viện trường học thân thiện.

Nắm được các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện.

Biết cách xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học. Chủ động, linh hoạt trong xây dựng thư viện thân thiện phù hợp với hoàn cảnh địa phương.12

12

III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viênTH9

Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học

1. Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học

2. Phương pháp, kĩ thuật tư vấn cho học sinh


Có kĩ năng hướng dẫn, động viên học sinh biết sống an toàn, biết khắc phục khó khăn gặp phải.

8

3

4


IV. Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho giáo viên trong quá trình giáo dục
TH10

Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói.

1. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nghe

2. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nhìn

3. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nói.

Nắm được các khái niệm về trẻ khuyết tật theo phân loại tật (trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói)

Nắm được nội dung và phưong pháp giáo dục cho các nhóm trẻ khuyết tật (trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói)

8

3

4TH11

Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về học, về vận động.

1. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về học

2. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về vận động


Nắm được các khái niệm về trẻ khuyết tật theo phân loại tật (trẻ có khó khăn về học, về vận động).

Nắm được nội dung và phương pháp giáo dục cho các nhóm trẻ khuyết tật (trẻ có khó khăn về học, về vận động).

8

3

4

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy họcTH12


Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

1. Các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.

2. Phương pháp lựa chọn địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.

3. Kĩ năng lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp.

4. Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

Nhận biết được các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học; biết lựa chọn các địa chỉ tích hợp phù hợp và cách xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học. Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.834TH13

Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

1. Phân loại bài học ở tiểu học; yêu cầu chung của mỗi loại bài học (bài hình thành kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập, kiểm tra ).

2. Cách triển khai mỗi loại bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

3. Các bước thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

Phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học.

Biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

Nêu được các bước, yêu cầu thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.10


5
T


H14

Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

1. Xác định mục tiêu bài học

2. Thiết kế các hoạt động học tập

3. Đánh giá kế hoạch bài học

Thiết kế được kế hoạch bài học cụ thể theo hướng dạy học tích cực.

Phân tích, đánh giá được một số kế hoạch bài học đã thiết kế và đề xuất cách điều chỉnh.

15


VI. Tăng cường năng lực triển khai dạy họcTH15

Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

1. Phương pháp giải quyết vấn đề

2. Phương pháp làm việc theo nhóm

3. Phương pháp hỏi đáp…


Hiểu được mục đích, đặc điểm, quy trình và điều kiện để thực hiện có hiệu quả một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.

Biết cách vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.9
15TH16

Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

1. Kĩ thuật đặt câu hỏi

2. Kĩ thuật dạy học theo góc

3. Kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực

4. Kĩ thuật tổ chức trò chơi học tập

5. Kĩ thuật học tập hợp tác…

Hiểu được mục đích, đặc điểm, cách tiến hành một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.

Biết cách vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.9
15VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy họcTH17

Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học

1.Vị trí, vai trò của công tác thiết bị dạy học trong nhà trường tiểu học

2. Hệ thống thiết bị dạy học ở trường tiểu học

3.Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị dạy học


Hiểu được vị trí, vai trò của công tác thiết bị dạy học trong nhà trường tiểu học.

Hiểu và trình bày được hệ thống thiết bị dạy học ở trường tiểu học.

Vận hành và sử dụng được một số thiết bị dạy học ở trường tiểu học.

15TH18

Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học

1. Lắp đặt thiết bị dạy học ở trường tiểu học:

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật; mô hình bánh xe nước

- Lắp ghép mô hình trái đất quay quanh Mặt trời. Mặt trăng quay quanh trái đất

- Lắp ráp bộ thí nghiệm hộp đối lưu…

2. Bảo quản thiết bị dạy học ở trường tiểu học

- Quy định chung vÒ bảo quản các loại thiết bị dạy học.

- Sửa chữa các thiết bị dạy học đơn giản

- Tổ chức cho học sinh thực hiện việc bảo quản thiết bị dạy học.

- Lắp đặt và sử dụng được các thiết bị dạy học.

- Hiểu và trình bày được các quy định về bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học theo quy định.

- Sửa chữa được các thiết bị hỏng hóc đơn giản và tổ chức được cho học sinh tham gia bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học.
13
11
1   2   3   4

liên quan:

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học iconChuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học iconTài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán Hà Nội, tháng 7/ 2010

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học iconGiáo chỉ số 9 đã cứu nguy mạng mạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, khiến chủ trương tiêu diệt Phật giáo của nhà cầm quyền Cộng sản thất bại

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học iconChương trình : Đào tạo giáo viên Trình độ đào tạo : Cao đẳng Ngành đào tạo : Giáo dục Tiểu học Mã ngành : 51140202

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học iconPhòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất B. P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85 Fax : Paris (331) 45 98 32 61 E-mail

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học iconPhòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học iconQuy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học iconĐại hội Thường niên 2010 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ kết thúc thành công viên mãn và ra Quyết Nghị 8 điểm về phương hướng hành động giải trừ Quốc nạn, Pháp nạn và chống nạn ngoại xâm

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học iconỦy ban Basel về giám sát ngân hàng là một diễn đàn cho sự hợp tác thường xuyên về các vấn đề liên quan đến giám sát hoạt động ngân hàng. Mục tiêu của Ủy ban là

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học iconPHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO QUẬN SƠN TRÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương