Chuyên đề PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG
tải về 4.49 Mb.
TênChuyên đề PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2012
Kích4.49 Mb.
loạiTài liệu
1   2   3   4   5   6   7   8
Phần thứ hai

THỰC TRẠNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NÀY TRONG THỜI GIAN TỚI


I. THỰC TRẠNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG

1. Kết quả đạt được

1.1. Dạy và học pháp luật trong chương trình giáo dục chính khóa

Phổ biến, giáo dục pháp luật được đưa vào nhà trường từ những năm 1987 - 1988. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên, các cơ quan có trách nhiệm (Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục - Đào tạo) đã phối hợp xây dựng chương trình, đưa nội dung kiến thức pháp luật vào các môn học Giáo dục công dân (phổ thông), môn học Pháp luật (trung cấp chuyên nghiệp), Pháp luật đại cương (Cao đẳng, đại học). Đồng thời, nghiên cứu tích hợp, lồng ghép các nội dung kiến thức pháp luật vào những môn học khác như đạo đức, sinh học, địa lý, tìm hiểu tự nhiên xã hội... Việc dạy, học pháp luật ở các cấp học từ phổ thông đến đại học từng bước được định hình. Môn học Giáo dục công dân (phổ thông), pháp luật (trung cấp chuyên nghiệp, pháp luật đại cương (đại học) khẳng định được vị trí trong chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học.

Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, tăng cường, nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương trong Chỉ thị số 32 - CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân, và Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, ngày 05/5/2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT trong đó có Chương trình môn Giáo dục công dân được xây dựng liên hoàn từ lớp 1 đến lớp 12.

Ở Tiểu học, nội dung pháp luật được lồng ghép vào môn Đạo đức, được dạy ở cả 5 khối lớp (từ lớp 1 - đến lớp 5) với thời lượng 35 tiết/khối lớp. Nội dung giáo dục pháp luật ở tiểu học là giáo dục những kiến thức pháp luật phổ thông, cơ bản, phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu của các em, góp phần hình thành và phát triển ở các em những tình cảm, niềm tin, hành vi và thói quen phù hợp với những giá trị đạo đức, giá trị pháp luật được học.

Các nội dung giáo dục pháp luật ở tiểu học được xây dựng dựa trên các mối quan hệ cơ bản của học sinh tiểu học với bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và môi trường tự nhiên, gần gũi với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của trẻ em đó là một số quyền cơ bản của trẻ em, bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, nghĩa vụ của trẻ em trong gia đình (đối với ông bà, cha, mẹ), an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

Ở Trung học cơ sở, môn Giáo dục công dân được dạy ở cả 4 khối lớp (từ lớp 6 - đến lớp 9) với thời lượng 35 tiết/khối lớp, với hai mạch nội dung : công dân với đạo đức và công dân với pháp luật. Mỗi mạch nội dung được chia thành từng chủ đề, được sắp xếp theo nguyên tắc phát triển từ thấp đến cao phù hợp với sự phát triển của lứa tuổi về nhận thức cũng như yêu cầu tu dưỡng, rèn luyện của học sinh từng giai đoạn.

Các chủ đề này được đặt trong những mối quan hệ phổ biến gắn với cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của học sinh, từ những mối quan hệ gần như quan hệ với bản thân đến những mối quan hệ ngày càng mở rộng và nâng cao lên nhưng quan hệ đối với người khác, với công việc hay với cộng đồng, đất nước.

Các nội dung pháp luật trong chương trình gồm quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền hạn, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân, trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nội dung các quyền, nghĩa vụ cả công dân được thể chế hóa bằng các quy định của pháp luật. Quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân được thể hiện qua chức năng, nhiệm vụ quản lý xã hội của Nhà nước.

Ở Trung học phổ thông, môn Giáo dục công dân được dạy ở cả 3 khối lớp (từ lớp 10 - đến lớp 12) với thời lượng 35 tiết/khối lớp, trong đó kiến thức pháp luật tập trung ở lớp 12.

Nội dung giáo dục pháp luật trong Chương trình giáo dục phổ thông chú trọng việc cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản về bản chất, vai trò và vị trí của pháp luật. Trên cơ sở đó giúp học sinh có được nhận thức đúng về vai trò, vị trí của pháp luật trong đời sống, từ đó chủ động, tự giác điều chỉnh hành vi của cá nhân và đánh giá được hành vi của người khác theo các quy định của pháp luật. Giáo dục pháp luật ở cấp trung học phổ thông không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các kiến thức pháp luật, giới thiệu các quy định pháp luật mà còn chú trọng đến việc giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục thái độ tôn trọng pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật góp phần hình thành hành vi tự giác chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên.

Đối với trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp môn học pháp luật được đưa vào giảng dạy chính thức ở tất cả các chương trình đào tạo từ năm 1997 – 1998 với thời lượng 35 tiết. Thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/TW của Ban Bí thư về việc “tiếp tục hoàn thiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa về pháp luật phục vụ trực tiếp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường theo phương châm kết hợp nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành. Việc đưa pháp luật vào giảng dạy trong nhà trường phải được chọn lọc hợp lý, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực”, ngày 01 tháng 7 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Ban hành Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT). Chương trình được sử dụng thống nhất trong đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cho các hình thức giáo dục chính quy và vừa làm vừa học, với thời lượng 30 tiết/2 đơn vị học trình, 2-4 tiết/tuần tùy theo sự bố trí của từng trường.

Chương trình nhằm giúp cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp có hệ thống tri thức phổ thông, cơ bản về Nhà nước và pháp luật, những quy định của pháp luật thực định liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước, gắn với đời sống sinh hoạt hàng ngày của công dân, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật đã học trong chương trình giáo dục công dân ở phổ thông; củng cố lòng tin vào pháp luật; biết lựa chọn hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực pháp luật và rèn luyện thói quen tuân thủ pháp luật trong cuộc sống thực hiện mục tiêu đào tạo, hoàn thiện nhân cách công dân.

Đối với các trường đại học, cao đẳng, hiện Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ban hành 107 Chương trình khung giáo dục đại học, trong đó có 19 chương trình có học phần Pháp luật đại cương hoặc các học phần/môn học liên quan đến pháp luật và duy nhất có 7 chương trình khung của khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh có giảng dạy pháp luật đại cương (tính đến năm 2007). Nội dung chương trình và giáo trình môn Pháp luật đại cương do các trương tự biên soạn trên cơ sở chương trình khung Bộ ban hành.

Đến nay, sau gần 30 năm đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường, việc dạy và học pháp luật ở các cấp học đã ổn định và đi vào nề nếp, đặc biệt là đối với giáo dục phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp.

Riêng đối với hệ cao đẳng, đại học trong nhiều chuyên ngành đào tạo, môn Pháp luật đại cương vẫn thuộc trong số các môn học tự chọn, chương trình, giáo trình môn học do các trường tự biện soạn nên thiếu tính thống nhất, chất lượng không đồng đều.

1.2. Phổ biến pháp luật trong nhà trường thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp

Song song với việc đưa nội dung kiến thức pháp luật vào chương trình giáo dục chính khóa qua các môn học, hoạt động phổ biến pháp luật cho sinh viên thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt đoàn thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp thường xuyên được triển khai trong các trường học.

Phải khẳng định việc phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp là một trong những giải pháp hữu hiệu trong điều kiện đưa các nội dung giáo dục pháp luật vào chương trình giáo dục chính khóa gặp nhiều khó khăn do việc phải bảo đảm chương trình, thời lượng học tập của học sinh, sinh viên, tránh hiện tượng nhồi nhét quá nhiều kiến thức vào nhà trường, gây quá tải cho học sinh, sinh viên. Thông qua hoạt động giáo dục ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp học sinh, sinh viên sẽ được tiếp thu kiến thức pháp luật một cách tự nhiên, sinh động với nhiều hình thức phù hợp, hấp dẫn tạo nên sân chơi lành mạnh thu hút được nhiều học sinh tham gia.

Các nội dung pháp luật được phổ biến trong các trong trường học thường gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục nhân cách học sinh, sinh viên, tập trung vào các lĩnh vực như : giáo dục về quyền trẻ em, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, bảo vệ môi trường, chấp hành luật giao thông, phòng chống ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội trong học đường, phòng chống HIV/AIDS, luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục giới tính và kỹ năng sống, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình ...

Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi và nhận thức của người học như : lồng ghép các nội dung pháp luật vào các hoạt động như sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, hội, đội theo chủ đề pháp luật, «tuần sinh hoạt công dân học sinh»; xây dựng và tổ chức các câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, nghe nói chuyên về pháp luật (tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông địa phương, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội...); tổ chức tham dự phiên tòa xét xử các vụ án vị thành niên phạm tội, tham quan trụ sở các cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp, học tập nội quy, quy chế nhà trường; tổ chức các trò chơi thi tìm hiểu pháp luật, đố vui pháp luật, viết, vẽ theo các chủ đề chấp hành pháp luật, xây dựng các tiểu phẩm tình huống pháp luật; biên soạn cấp phát rộng rãi các tài liệu phổ biến pháp luật (sổ tay phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tài liệu giáo dục an toàn giao thông, tài liệu giáo dục giới tính, các bộ tranh về biển báo giao thông...), phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học đã tạo ra một sân chơi lành mạnh mang tính giáo dục cao, thu hút được đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp đã góp một phần không nhỏ trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên

1.3. Chỉ đạo phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Trong giai đoạn đoạn đầu (từ năm 1988 - đến năm 1999), thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao về đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã phối hợp xây dựng chương trình và đưa nội dung kiến thức pháp luật vào các môn học Giáo dục công dân (phổ thông), môn học Pháp luật (trung cấp chuyên nghiệp) Pháp luật đại cương (cao đẳng, đại học). Đồng thời, nghiên cứu tích hợp, lồng ghép các nội dung kiến thức pháp luật vào những môn học khác như đạo đức, sinh học, địa lý, .. các chương trình sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa trong trường học. Việc dạy, học pháp luật ở các cấp học từ phổ thông đến đại học từng bước được định hình. Môn học Giáo dục công dân (phổ thông), pháp luật (trung cấp chuyên nghiệp, pháp luật đại cương (đại học) được hình thành và dần dần khẳng định được vị trí trong chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học.

Năm 1999, hai bộ phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết mười năm công tác đưa giáo dục pháp luật vào trường học (1988 - 1998) đánh giá kết quả 10 năm đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường, trên các mặt : xây dựng chương trình môn học, xây dựng đội ngũ giáo viên, sự phối hợp giữa ngành tư pháp, ngành giáo dục - đào tạo trong hướng dẫn, chỉ đạo môn học và sự phối hợp giữa các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, những thuận lợi và khó khăn của công tác này. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị và phương hướng đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học.

Kể từ sau Hội nghị Tổng kết mười năm công tác đưa giáo dục pháp luật vào trường học đến nay, việc dạy và học pháp luật trong nhà trường ngày càng được chú trọng, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học cũng trở thành một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng được triển khai rộng khắp trong các trường học, đặc biệt kể từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân.

Sau khi Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học được các cấp, các ngành được quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn, đó là :

 • Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007.

 • Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012.

 • Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong đó chỉ đạo việc xây dựng tủ sách pháp luật trong trường học.

 • Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

 • Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015.

 • Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BTP-BCA-BQP-BGD&ĐT- BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 07/6/2006, giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục - Đào tạo và một số bộ, ngành hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh có nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhà trường.

 • Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGD&ĐT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Tư pháp hướng dẫn phối hợp công tác PBGDPL trong trường học.

Về phía Bộ Tư pháp, với chức năng là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, khi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác PBGDPL từng giai đoạn đều xác định phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học là một phần quan trọng, không thể thiếu. Đặc biệt trong Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2008 - 2012, Bộ Tư pháp đã kiến nghị với Thủ tướng giao cho Bộ Giáo dục - Đào tạo xây dựng một Đề án về công tác PBGDPL trong trường học (Đề án tăng cường chất lượng công tác PBGDPL trong trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009).

Về phía Bộ Giáo dục - Đào tạo, sau khi có Chỉ thị số 32-CT/TƯ, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ban hành và phối hợp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trực tiếp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường như Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục, và các kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm chỉ đạo địa phương thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học.

Ở địa phương, các Sở Tư pháp, Sở Giáo dục - Đào tạo vẫn chủ động đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học vào kế hoạch PBGDPL hàng năm và phối hợp tổ chức triển khai đến cán bộ, giáo viên và học sinh các trường.

1.4. Xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa giáo dục công dân, pháp luật trong trường học

Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, tăng cường và nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật thông qua các môn học, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo: “loại bỏ những nội dung không thiết thực, bổ sung những nội dung cần thiết theo hướng bảo đảm kiến thức cơ bản, cập nhật với tiến bộ của khoa học và công nghệ, tăng nội dung khoa học, công nghệ ứng dụng, tăng cường giáo dục kỹ thuật tổng hợp và năng lực thực hành ở bậc phổ thông..; tăng cường giáo dục công dân, giáo dục tư tưởng đạo đức, giáo dục lòng yêu nước’’, trong những năm qua, Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục – Đào tạo thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động như tổ chức Hội thảo, Tọa đàm, khảo sát việc dạy học, rà soát chương trình, giáo trình, sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy pháp luật, chỉ đạo điểm các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, trên cơ sở đó, đề xuất các kiến nghị, giải pháp về hoàn thiện chương trình, cập nhật sách giáo khoa, tài liệu dạy học, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người học, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên. Cụ thể :

 • Năm 2000 Bộ Tư pháp tổ chức khảo sát đánh giá xác định nhu cầu giáo dục pháp luật ở tiểu học.

 • Năm 2001 rà soát, bổ sung cập nhật nội dung pháp luật trong sách Giáo dục công dân (trung học cơ sở, trung học phổ thông) phù hợp với các văn bản pháp luật mới ban hành.

 • Năm 2003, Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình pháp luật dành riêng cho các trường dạy nghề và biên soạn giáo trình môn học.

 • Năm 2005, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Giáo dục – Đào tạo tổ chức khảo sát tình hình giảng dạy pháp luật ở một số trường tiểu học và đại học khối ngành kinh tế.

 • Năm 2007 Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Giáo dục – Đào tạo xây dựng, hoàn thiện chương trình giáo dục công dân Trung học phổ thông hướng đổi mới.

 • Năm 2007 – 2008 Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức rà soát chương trình, giáo trình môn học pháp luật, nghiên cứu xây dựng hoàn thiện chương trình pháp luật mới (dành cho trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp) phù hợp với mục tiêu và phương thức đào tạo. Chương trình đã được Bộ Trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành theo quyết định số 33/QĐ- BGDĐT ngày 26/7/2007 về Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

 • Năm 2007 Bộ Tư pháp tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng việc dạy và học môn Đạo đức (tiểu học) và môn Giáo dục công dân (THCS, THPT) nhằm mục đích hoàn thiện chương trình, đề xuất, kiến nghị đổi mới việc dạy và học vì mục tiêu tăng cường bảo vệ quyền trẻ em, phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

 • Năm 2008 – 2009, tổ chức Hội thảo rà soát, đánh giá sách giáo khoa đạo đức, giáo dục công dân (từ lớp 1 – lớp 12) trên cơ sở mục tiêu tăng cường bảo vệ quyền trẻ em, tăng cường năng lực pháp luật cho người chưa thành niên và phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Song song với việc xây dựng, rà soát, hoàn thiện chương trình môn học, các bộ giáo trình, sách giáo khoa môn học pháp luật, giáo dục công dân đã được chỉnh lý, bổ sung cập nhật các nội dung pháp luật theo quy định pháp luật mới ban hành.

Năm 2008, sau khi Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành chương trình Pháp luật mới dành cho trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp gồm 30 tiết giáo trình môn học pháp luật của chương trình này đã được biên soạn để sử dụng thống nhất trong các trường trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc.

Riêng đối với các trường đại học, cao đẳng, hiện mới chỉ có 19 chương trình khung giáo dục đại học có học phần Pháp luật đại cương hoặc các học phần liên quan đến pháp luật do Bộ Giáo dục – Đào tạo đã ban hành. Gần 50% số trường đại học đã đưa môn pháp luật đại cương vào chương trình chính khoá của các ngành đào tạo.

1.5. Biên soạn tài liệu hỗ trợ dạy và học pháp luật

Để tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh có nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhà trường, công tác biên soạn tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn giảng dạy và học tập môn giáo dục công dân và pháp luật đã được Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục – Đào tạo quan tâm chỉ đạo triển khai .

Năm 2002 – 2005 hai Bộ phối hợp biên soạn bộ tài liệu tham khảo cho giáo viên Giáo dục công dân (THCS) – Câu chuyện và tình huống pháp luật (6, 7, 8, 9).

Năm 2009 trên cơ sở rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa Giáo dục công dân (THCS, THPT), hai Bộ đã phối hợp biên soạn tài liệu hướng dẫn giáo viên đổi mới phương pháp dạy học các nội dung pháp luật trong chương trình.

Ở phổ thông, các tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập như “Sách giáo viên giáo dục công dân”, “Thực hành giáo dục công dân”, “Bài tập Giáo dục công dân” (6 – 9), “Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân” (6 – 9) ; “Tài liệu Giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông” (dùng trong các trường THCS, THPT), “Tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp” được biên soạn, xuất bản và phát hành. Nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm phát động phong trào tự làm thiết bị dạy học, xây dựng bài giảng điện tử để nâng cao chất lượng dạy và học.

Để hỗ trợ hoạt động phổ biến pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã chủ động biên soạn các đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; các tập hệ thống hoá pháp luật theo chủ đề, các cuốn cẩm nang, sổ tay pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh; Các sách câu chuyện, tình huống pháp luật cho giáo viên giáo dục công dân; các tờ rơi, tờ gấp về phòng chống ma tuý, an toàn giao thông... phù hợp với từng đối tượng.

1.6. Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên

Hàng năm, Bộ Tư pháp đã chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy Giáo dục công dân (THCS, THPT), giáo viên dạy pháp luật (Trung cấp chuyên nghiệp), cán bộ pháp chế và báo cáo viên pháp luật của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học.

Việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên được thực hiện dưới các hình thức: phối hợp tổ chức các lớp tập huấn theo chuyên đề nâng cao kiến thức pháp luật, tập huấn phương pháp giảng dạy pháp luật, cập nhập văn bản pháp luật mới cho giáo viên cốt cán, cử báo cáo viên tham gia các chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng định kỳ đối với giáo viên, biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy nội dung pháp luật trong chương trình, hướng dẫn đổi mới phương pháp…

Năm học 2006-2007, đã tổ chức bồi dưỡng cho toàn bộ giáo viên môn giáo dục công dân các trường THPT trong toàn quốc dạy theo chương trình và sách giáo khoa mới. Năm 2009 bắt đầu tổ chức tập huấn riêng cho giáo viên, cán bộ quản lý của một số vùng khó khăn. Cùng với việc bồi dưỡng tập trung do Bộ tổ chức, các Sở Giáo dục và Đào tạo đều có các hình thức bồi dưỡng phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.

1.7. Công tác kiểm tra, đánh giá

Hàng năm, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Tư pháp đã kết hợp với hoạt động kiểm tra của Hội đồng phối hợp CTPBGDPL của Chính phủ đã kiểm tra công tác PBGDPL trong trường học tại một số địa phương như :

 • Năm 2005, kiểm tra tại Tiền Giang, Đồng Nai.

 • Năm 2006, kiểm tra tại Hưng Yên, Bắc Giang.

 • Năm 2008, kiểm tra tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng đã thường xuyên kiểm tra công tác PBGDPL hàng năm kiểm tra tại 3-5 Sở Giáo dục và Đào tạo, 7 - 10 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức sơ kết 3 năm và năm 2009 tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW trong ngành giáo dục qua đó đã kịp thời rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp tiếp tục triển khai công tác PBGDPL một cách đồng bộ, hiệu quả hơn.

Đánh giá chung

Sau hơn hai mươi năm triển khai đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường, tăng cường phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học đã có được những kết quả đáng kể.

Nhận thức về vai trò, vị trí của phổ biến, giáo dục pháp luật đối với việc hình thành nhân cách của học sinh, sinh viên được khẳng định.

Cơ sở pháp lý cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đã và đang từng bước được hình thành tạo điều kiện cho việc chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường một cách nề nếp. Mối quan hệ phối hợp giữa ngành tư pháp và giáo dục đào tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học ngày càng được khẳng định.

Chương trình môn học Giáo dục công dân ở giáo dục phổ thông được chuẩn hóa. Môn học pháp luật dành cho trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp được hoàn thiện. Trong một số Chương trình khung giáo dục đại học đã có chương trình/học phần pháp luật đại cương. Đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân trong các trường phổ thông đã hình thành với đa số giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành và đạt chuẩn. Hệ thống tài liệu tham khảo, hỗ trợ môn học Giáo dục công dân, pháp luật được biên soạn phục vụ cho việc dạy và học.

Việc phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên đã bước đầu đi vào nề nếp, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thiết thực.

Đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường được quan tâm, tăng cường.

Nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên từng bước được nâng cao.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học đã có nhiều cố gắng và thu được một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, so với yêu cầu về thực hiện “quản lý nhà nước bằng pháp luật” vẫn còn những tồn tại hạn chế nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật và “nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân”. Những tồn tại đó là :

2.1.1. Về việc dạy và học pháp luật trong chương trình giáo dục chính khóa

Mặc dù giáo dục pháp luật đã đưa vào nhà trường hơn hai mươi năm nhưng đến nay việc giảng dạy pháp luật trong các trường đại học, cao đẳng không chuyên luật chưa thống nhất. Pháp luật đại cương chỉ là môn học bắt buộc đối với một số ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, mà không phải là môn học chung, thống nhất bắt buộc đối với tất cả các ngành. Hiện tại (theo báo cáo của Bộ Giáo dục – Đào tạo, tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW) trong 107 Chương trình khung giáo dục đại học, có 19 chương trình có học phần Pháp luật đại cương hoặc các học phần/môn học liên quan đến pháp luật và duy nhất có 7 chương trình khung của khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh có giảng dạy pháp luật đại cương.

Trong chương trình đào tạo đại học của nhiều ngành vẫn chưa có môn pháp luật đại cương. Việc này dẫn đến một lỗ hổng trong đào tạo. Sẽ có những sinh viên tốt nghiệp đại học chưa được trang bị kiến thức đại cương về nhà nước và pháp luật.

Thực tế trong cả nước có hơn 100 trường đại học, cao đẳng có giảng dạy các nội dung về pháp luật (cả pháp luật đại cương, pháp luật chuyên ngành). Nội dung chương trình và giáo trình môn học do các trương tự biên soạn nên thiếu tính thống nhất và chất lượng không cao.

19 chương trình có học phần Pháp luật đại cương hoặc các học phần/môn học liên quan đến pháp luật trong các chương trình khung giáo dục đại học chưa có sự thống nhất về nội dung kiến thức.

Sách giáo khoa môn Giáo dục công dân chưa cập nhật và chưa phù hợp với các vùng miền khác nhau.

Tài liệu pháp luật tự chọn trong chương trình môn Pháp luật dành cho trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hiện vẫn chưa được biên soạn.

Trang thiết bị, tài liệu, phương tiện phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn thiếu nhiều, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

2.1.2. Về phổ biến pháp luật trong nhà trường thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên tuy rất đa dạng, phong phú nhưng thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa thường xuyên, chưa có tính hệ thống. Phương pháp phổ biến pháp luật ngoại khóa chậm đổi mới, hoạt động ngoại khóa tổ chức đơn điệu thiếu hấp dẫn, chất lượng và hiệu quả còn thấp.

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật còn dàn trải, nặng về phổ biến các quy định của pháp luật, chưa chú trọng đến việc hướng học sinh rèn luyện kỹ năng ứng xử, kỹ năng vận dụng pháp luật vào để giải quyết các vấn đề của thực tiễn cuộc sống.

Hoạt động phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên chưa dựa trên kế hoạch thống nhất theo chương trình chung do Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành. Chưa xây dựng được Chương trình giáo dục pháp luật ngoại khóa phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

Việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa còn nhiều khó khăn, chưa thường xuyên, chưa có phối hợp giữa các ngành liên quan trong hoạt động phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên không được duy trì thường xuyên.

Ngân sách dành cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hết sức khó khăn. Nhiều địa phương chưa bố trí kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học thành khoản riêng để chủ động trong hoạt động. Hiệu quả sử dụng tủ sách pháp luật trong nhà trường còn thấp.

Hiểu biết pháp luật của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp khi ra trường còn hạn chế. Hiện tượng vi phạm pháp luật nói chung trong học sinh, sinh viên vẫn xảy ra trong đó có cả những vi phạm nghiêm trọng như cướp của, giết người, hiếp dâm… Có nhiều trường hợp người vi phạm pháp luật vẫn không nhận thức được những việc làm của mình là hành vi vi phạm pháp luật.

2.1.3. Quan hệ phối hợp giữa ngành tư pháp và ngành giáo dục đào tạo trong phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Theo chỉ đạo của Chính phủ, với chức năng nhiệm vụ được giao, ngành giáo dục – đào tạo và ngành tư pháp có trách nhiệm phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường cho học sinh, sinh viên. Sau gần ba mươi năm đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường, dù đã làm được rất nhiều việc nhưng do thiếu văn bản pháp quy có hiệu lực pháp lý cao, tạo cơ sở pháp lý mạnh cho việc phối hợp, chỉ đạo công tác này nên cơ chế phối hợp giữa hai ngành còn lỏng lẻo. Vai trò của đơn vị đầu mối phối hợp ở từng cấp chưa rõ ràng. Hoạt động phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường còn mang tính vụ việc, thiếu sự chỉ đạo thường xuyên đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Nhận thức về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, việc dạy và học pháp luật nói riêng của một số cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên chưa đúng mức, chưa đầu tư nhân lực, tài lực, thời gian thỏa đáng cho công tác này.

Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học chưa hình thành và đi vào nề nếp, thường xuyên.

2.2. Nguyên nhân

2.2.1. Nguyên nhân khách quan

Ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong xã nói chung chưa cao. Tình hình vi phạm pháp luật có nhiều diễn biến phức tạp, việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nhiều nơi, nhiều chỗ chưa nghiêm, tác động đến tâm lý, tình cảm, nhận thức chung của người học.

Thể chế cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đủ, chưa mạnh. Hệ thống pháp luật còn chồng chéo, lạc hậu, chất lượng chưa cao

2.2.2. Nguyên nhân chủ quan

Nhận thức về vị trí, vai trò của môn học giáo dục công dân và công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường ở nhiều nơi còn có khoảng cách khá xa so với nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục.


II. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PBGDPL TRONG TRƯỜNG HỌC THỜI GIAN TỚI

 1. Phương hướng nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học thời gian tới

Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đã nêu rõ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường phải : “tiếp tục hoàn thiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa về pháp luật phục vụ trực tiếp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường theo phương châm kết hợp nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành. Việc đưa pháp luật vào giảng dạy trong nhà trường phải được chọn lọc hợp lý, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực”.

Để nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường cần:

Coi trọng và xây dựng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học.

Quán triệt quan điểm, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong nhà trường đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ văn hóa pháp lý cho công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trong trường học

Tạo cơ chế phối hợp giữa ngành tư pháp, ngành giáo dục và các ngành có liên quan trong giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên

Tạo điều kiện cho cán bộ làm nhiệm vụ pháp chế và báo cáo viên pháp luật, giáo viên dạy giáo dục công dân, pháp luật tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ phổ biến pháp luật. Đây chính là những nhân tố quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học.

Xây dựng kế hoạch phối hợp, cơ chế làm việc, chế độ chính sách hợp lý, bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học.

Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể (như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên và Hội sinh viên) trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức; lồng ghép các hoạt động nhằm phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo tính tích cực, chủ động trong việc tìm hiểu, nhận thức bằng nhiều hình thức khác nhau như hình thức sân khấu hóa, áp dụng các phương thức hiện đại trong việc tuyền tải thông tin, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến các văn bản Luật mới ban hành....Qua đó, hình thành ý thức tự giác, thói quen học tập nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, sống học tập và làm việc theo pháp luật trong học sinh.

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai trên diện rộng những hình thức mới đang phát huy hiệu quả trên thực tế như mạng internet. Tăng cường giới thiệu các quy định pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền miệng tới tận cơ sở như trao đổi, đối thoại, thảo luận, giải đáp thắc mắc nhằm nâng cao tính chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức pháp luật.

Lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc giảng dạy chính khoá cũng như hoạt động ngoại khoá về giáo dục pháp luật

Nâng cao chất lượng dạy và học pháp luật trong nhà trường theo hướng nâng cao tính chủ động, tích cực của sinh viên và tính thực tiễn trong bài giảng của giảng viên.

Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên vào các môn học chính khoá và các hoạt động ngoại khoá trong chương trình giáo dục.

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, trong sáng, là cái nôi, là môi trường tốt nhất cho sinh viên rèn luyện mình; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện pháp luật

Kiểm tra thường xuyên cũng như định kỳ công tác PBGDPL tại các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục xây dựng tiêu chí đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, đánh giá công tác quản lý giáo dục của đơn vị đưa vào tiêu chuẩn bình xét thi đua giữa các trường.

2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học

Phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những giải pháp quan trọng nhằm từng bước nâng cao văn hoá pháp lý, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần hình thành nhân cách cho học sinh, sinh viên. Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường thực sự đi vào nề nếp và đem lại hiệu quả thiết thực, giai đoạn từ nay đến năm 2015 cần triển khai thực hiện một số việc sau :

  1. Hoàn chỉnh dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trình Quốc hội ban hành, trong đó cần xác định rõ trách nhiệm các cấp, các ngành trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, nhằm tạo cơ sở pháp lý, cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học.

  2. Đưa môn học pháp luật đại cương thành môn học bắt buộc trong giáo dục đại học, cao đẳng. Xây dựng chương trình môn học pháp luật đại cương thống nhất trong giáo dục đại học.

  1. Xây dựng chương trình phổ biến pháp luật ngoại khóa thống nhất cho các trường phổ thông.

  2. Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy giáo dục công dân.

  3. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, củng cố đội ngũ giáo viên dạy giáo dục công dân, pháp luật, cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác quản lý học sinh, sinh viên và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

  4. Tăng cường biên soạn tài liệu tham khảo, tài liệu hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

  5. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học”.


1   2   3   4   5   6   7   8

liên quan:

Chuyên đề PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG iconSinh viên được trang bị từ kỹ năng ngôn ngữ cơ bản đến kiến thức chuyên ngành. Chương trình học còn chú trọng rèn luyện cho sinh viên phương pháp tự học, tự

Chuyên đề PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG iconBiện pháp tổ chức công tác giáo dục truyền thống đạo đức cho sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Chuyên đề PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG iconĐào tạo sinh viên có kiến thức cơ sở như VI sinh vật đại cương, di truyền tiến hóa, hóa sinh, mô học và kiến thức chuyên ngành như công nghệ sinh học, công

Chuyên đề PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG iconBIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TỈNH VĨNH PHÚC

Chuyên đề PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG iconTHỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRONG GIAI

Chuyên đề PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG iconGIỚI THIỆU LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM VÀ SÁNG KIẾN HÀNH LANG BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC, CÁC NƯỚC TIỂU VÙNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG

Chuyên đề PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG iconCÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TRƯỜNG HỌC Ở NGHỆ AN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Chuyên đề PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG iconHƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN – NHÂN TỐ QUAN TRỌNG TRONG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Chuyên đề PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG iconNHẬT BẢN VÀ THẤT NGHIỆP (theo các chuyên gia đây là một vấn đề nhức nhối cho sinh viên KT08A của trường đh GTVT VN)

Chuyên đề PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG iconA TÊN SÁNG KIẾN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH YẾU Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương