Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011
tải về 5.71 Mb.
TênBan hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011
trang145/155
Chuyển đổi dữ liệu05.09.2012
Kích5.71 Mb.
loạiTài liệu
1   ...   141   142   143   144   145   146   147   148   ...   155

1917. Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (hệ số GINI)


1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh tình trạng bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của các tầng lớp dân cư, giúp cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra các chính sách phù hợp nhằm thu hẹp sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Hệ số GINI được tính dựa vào đường cong LORENZ (xem hình dưới). Đường cong LORENZ được tạo bởi 2 yếu tố: Tỷ lệ thu nhập của dân cư cộng dồn và tỷ lệ dân số tương ứng cộng dồn.

Hệ số GINI là giá trị của diện tích A (được tạo bởi đường cong LORENZ và đường thẳng 45o từ gốc tọa độ) chia cho diện tính A+B (là diện tích tam giác vuông nằm dưới đường thẳng 45o từ gốc tọa độ).

Theo đó, Hệ số GINI (G) được tính theo công thức sau:Trong đó:

F­­­­i - Tỷ lệ dân số cộng dồn đến người thứ i;

Yi - Tỷ lệ thu nhập cộng dồn đến người thứ i.

Khi đường cong Lorenz trùng với đường thẳng 450 (đường bình đẳng tuyệt đối) thì hệ số GINI bằng 0 (vì A=0), xã hội có sự phân phối thu nhập bình đẳng tuyệt đối, mọi người dân có thu nhập như nhau; và khi đường cong Lorenz trùng với trục hoành, hệ số GINI bằng 1 (vì B=0), xã hội có sự phân phối thu nhập bất bình đẳng tuyệt đối, một người dân hưởng toàn bộ thu nhập của cả xã hội. Như vậy Hệ số GINI nhận giá trị từ 0 đến 1. Hệ số GINI càng gần 1 thì sự bất bình đẳng về thu nhập trong dân cư càng lớn.
Hệ số GINI có giá trị chính xác nhất khi được tính dựa trên số liệu thu nhập bình quân của từng người dân. Tuy nhiên, căn cứ vào tính sẵn có và sự thuận tiện trong tính toán cũng có thể tính Hệ số GINI dựa trên số liệu thu nhập bình quân đầu người theo nhóm dân cư. Giá trị của Hệ số GINI tính theo nhóm dân cư thấp hơn giá trị của Hệ số GINI tính theo từng người dân. Số nhóm dân cư càng lớn thì tính chính xác của Hệ số GINI càng cao.

Sau đây là ví dụ tính Hệ số GINI theo 5 nhóm thu nhập của dân cư. Năm nhóm thu nhập được hình thành bằng cách sắp xếp thu nhập bình quân đầu người theo thứ tự tăng dần và chia mỗi nhóm gồm 20% dân số. Ta có bảng số liệu để tính hệ số GINI như sau:

BẢNG SỐ LIỆU ĐỂ TÍNH HỆ SỐ GINI

Thứ tự nhóm-i

TNBQ đầu người/tháng

(1000đ)

Tỷ trọng dân số của từng nhóm

Tỷ trọng thu nhập từng nhóm

Tỷ lệ

cộng dồnFi-Fi-1Yi+Yi-1(Fi-Fi-1)(Yi+Yi-1)

Dân số (Fi)

Thu nhập (Yi)

A

1

2

3=(1x2)

4

5

6

7

8=(6x7)

1

141,75

0,2

0,0584

0,2

0,0584

0,2

0,0584

0,011687

2

240,66

0,2

0,0992

0,4

0,1576

0,2

0,2161

0,043214

3

346,98

0,2

0,1430

0,6

0,3007

0,2

0,4583

0,091662

4

514,21

0,2

0,2120

0,8

0,5126

0,2

0,8133

0,162662

5

1182,27

0,2

0,4874

1

1

0,2

1,5126

0,302528

Tổng cộng

48517,40

1

1

0,611753Thay số liệu vào công thức ở trên hệ số GINI tính được:3. Phân tổ chủ yếu

- Thành thị, nông thôn;

- Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Nguồn số liệu

Khảo sát mức sống dân cư của Tổng cục Thống kê.


1   ...   141   142   143   144   145   146   147   148   ...   155

liên quan:

Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 iconSố: 40/2011/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2011
Ng theo Chuẩn nghề nghiệp gi¸o viªn (ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và...

Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 iconCHƯƠNG TRÌNH Phát triển Lúa, gạo tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011- 2015. Ban hành kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 5 năm 2011

Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 iconCHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo quyết định số 661/QĐ-ĐHPY ngày 21 tháng 11 năm 2011

Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 iconNghị quyết số: 19/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2011

Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 iconQuyết định số: /QĐ-BKHCN ngày tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Tên dự án : Tăng cường trang thiết bị của Cục Năng lượng nguyên tử năm 2011

Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 iconTÀI LIỆU THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Môn Sinh học (Tài liệu lưu hành nội bộ) Hà Nội, tháng 9 năm 2011

Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 iconTrường Đại học Công nghiệp Việt Trì là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương được thành lập ngày 20 tháng 01 năm 2011 theo quyết định số

Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 iconĐà Lạt, ngày 21 tháng 12 năm 2011 Số: 237 KH / TĐ KẾ HOẠCH

Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 iconCHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 2, HĐND TỈNH KHÓA VI (Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 8 năm 2011) Thứ Tư, ngày 10 tháng 8 năm 2011

Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 iconTài liệu phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam) (Kèm theo Công văn số: /STN&MT-MT ngày tháng 8 năm 2011

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương