BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tải về 1.95 Mb.
TênBỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
trang12/18
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2012
Kích1.95 Mb.
loạiTài liệu
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
Phần 2

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG BỘ


KẾT CẤU VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG BỘ

I. KẾT CẤU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

Định mức dự toán sửa chữa cầu, đường bộ gồm 2 chương

Chương 11: Công tác sửa chữa cầu đường bộ.

Chương 12: Công tác sửa chữa đường bộ.

II. - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Ngoài các công tác xây lắp được định mức trong phần này, các công tác xây lắp sửa chữa khác có liên quan đến sửa chữa cầu, đường bộ được thực hiện theo quy định áp dụng chung và nội dung định mức các công tác xây lắp quy định trong phần I của bộ định mức dự toán này.

Chương 11:

CÔNG TÁC SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG BỘ

XQ.1100 SỬA CHỮA CẦU GỖ

Thành phần công việc:

Tháo dỡ kết cấu gỗ cũ kể cả xếp thứ tự vật liệu thu hồi tại công trường, gia công và lắp dựng kết cấu gỗ cầu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Sàn cầu gỗ + bờ bò +ván chịu mòn

Đà dọc

Lắp lại sàn cầu

XQ.11

Thay ván sàn cầu gỗ + bờ bò + ván chịu mòn

-Thay đà dọc

-Lắp lại sàn cầu gỗ

Vật liệu

Đinh bu lông

Gỗ nhóm 4


Nhân công 4/7kg

m3


công7

1,005


8,29

1,1


12,227,103


5,5
10

20

30

XQ.1200 THAY CÁC BỘ PHẬN CẦU SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, tháo dỡ, gia công, lắp dựng kết cấu thép cầu sắt bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Không dùng dàn giáo

Có dùng dàn giáo

XQ.12

Thay các bộ phận cầu sắt

Vật liệu

Thép hình

Ô xy

Axetylen

Que hàn

Đinh bu lông

Cây chống > 10cm


Nhân công 4/7


Máy thi công

Máy hàn 27,5 KW

Máy hàn hơi 2000l/h

Ô tô 7T

Máy kháctấn

m3

m3

kg

kg

m


công


ca

ca

ca

%1,1

7,92

1,32

34,37

2,524

29,931


40,88


5

5


51,1

7,92

1,32

34,37

2,524

40


46,19


5

5

0,01

5
10

20

XQ.1300 SƠN CẦU SẮT ( 1 LỚP SƠN CHỐNG GỈ + 2 LỚP SƠN MẦU )

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo bằng sắt, đánh gỉ kết cấu thép, sơn 1 lớp sơn chống gỉ, 2 nước sơn mầu, vận chuyển vật liệu, dàn giáo trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính : 1m2

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Không dùng dàn giáo

Có dùng dàn giáo

XQ.13

Sơn cầu sắt

Vật liệu

Sơn chống gỉ

Sơn mầu

Sắt dàn giáo

Vật liệu khác


Nhân công 4/7


Máy thi công

Ô tô 5T

Máy kháckg

kg

kg

%


công


ca

%0,143

0,24


1


0,5240,143

0,24

0,078

1


0,576


0,003

5
10

20

Ghi chú: Trường hợp phải sơn thêm một số lớp sơn màu thì cứ sơn thêm mỗi lớp, lượng hao phí sơn màu và nhân công trong định mức nói trên được bổ sung thêm như sau:

+ Sơn màu: 0,09 Kg/m2

+ Nhân công: 0,10 công/m2

XQ.1400 Quét dọn mặt cầu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm vệ sinh mặt cầu, quét dọn mặt cầu kể cả hốt đất, rác ở các ống thoát nước hay các gối tựa mố cầu. Vận chuyển rác thải trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: 10m2

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

XQ.14

Quét dọn mặt cầu

Nhân công 3,5/7

công

0,048
10

XQ.1500 SIẾT GIẰNG GIÓ, BU LÔNG CẦU SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo bằng sắt phục vụ thi công. Siết lại giằng gió, bu lông kể cả chỉnh cầu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Siết giằng gió và các kết cấu tương tự bị lỏng
ĐVT: 1bộ

Siết lại bu lông các bộ phận sắt cầu
ĐVT: 1cái

Không dàn giáo

Có dàn giáo

XQ.15

Siết giằng gió bu lông cầu sắt

Vật liệu

Sắt dàn giáo

Nhân công 4,3/7

Máy thi công

Ô tô 5T

kg

công

ca

0,79

1,11

0,011

0,025

0,015

0,035

0,002
10

21

22

XQ.1600 Đóng đinh cầu gỗ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đóng lại đinh cầu (kể cả nhổ đinh cũ), khoan lỗ để đóng đinh mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 cái

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Tận dụng

đinh cũ

Đóng đinh mới

XQ.16

Đóng đinh cầu

Vật liệu

Đinh cầu

Nhân công 3,5/7cái

công3

0,011210

0,0056
10

20

XQ.1800 Bôi mỡ gối cầu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm vệ sinh lau chùi gối cầu, bôi mỡ gối cầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Gối kê

Gối dàn, gối treo

XQ.18

Bôi mỡ gối cầu

Vật liệu

Mỡ bò

Vật liệu khác


Nhân công 3,7/7kg

%


công0,4

5


0,32,0

5,0


0,5
10

20

XQ.1900 Sản xuất, lắp dựng lan can cầu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo dỡ các khoang lan can hỏng, thu hồi chở về kho, sản xuất lan can mới theo hình dáng kết cấu ban đầu, lắp đặt, chải gỉ vệ sinh, sơn 1 lớp sơn chống gỉ 2 lớp sơn phủ bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, thiết bị, nhân lực trong phạm vi 30km bằng ôtô 5tấn.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

XQ.19

Sản xuất lắp dựng lan can cầu

Vật liệu

Sắt hình

Sắt tấm

Ôxy

Đất đèn

Que hàn

Sơn chống gỉ

Sơn màu

Vật liệu khác

Nhân công 4/7

Máy thi công

Máy hàn 23KW

Ô tô 5Tkg

kg

chai

kg

kg

kg

kg

%

công

ca

ca752

330

2,566

12,71

29,458

9,84

14,58

2

85

11,35

1,5

Chương 12:

CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ

XR.1100 vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên

Thành phần công việc:

Đào ổ gà, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, rải đất cấp phối tự nhiên, tưới nước, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10m2

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Thi công bằng thủ công

Chiều dày mặt đường đã lèn

ép(cm)

10

15

20

25

XR.11

Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên

Vật liệu

Đất cấp phối tự nhiên

Nhân công 4/7

Máy thi công

Ô tô chở nước 5m3m3

công

ca1,45

2,38

0,0072,17

3,61

0,0082,90

4,77

0,0093,63

6,47

0,01
11

12

13

14
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

liên quan:

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc iconBỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc iconBỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc iconBỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc iconBỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc iconBỘ xây dỰng cỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa viỆt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc iconBỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc iconBỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số 01 / 2004/ QĐ-BXD Độc lập Tự do Hạnh phúc

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc iconBộ xây dựng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 29/2007/QĐ-BXD Độc lập Tự do Hạnh phúc

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc iconBỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc iconCÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 Độc lập Tự do Hạnh phúc

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương