TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MELIASOFT 2010
tải về 1.6 Mb.
TênTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MELIASOFT 2010
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2012
Kích1.6 Mb.
loạiTài liệu
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

MELIASOFT 2010


MỤC LỤC

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG 5

A. KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU 5

B. PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MELIASOFT 2010 5

C. TỔNG QUÁT QUY TRÌNH THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM 8

1. Khái niệm 8

2. Quy trình hạch toán bằng phần mềm 8

3. Mã hoá dữ liệu 9

4. Cập nhật số liệu 10

5. Xử lý dữ liệu 10

6. Tự động thực hiện các công việc cuối kỳ 10

7. In ra báo cáo, sổ sách 10

PHẦN II: QUY TRÌNH HẠCH TOÁN VỚI PHẦN MỀM QUẢN LÝ MELIASOFT 2010 11

A. ĐÔI NÉT VỀ PHẦN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MELIASOFT 2010 11

1. Những tính năng nổi bật - Áp dụng kiến trúc Client/Server với cơ sở dữ liệu SQL -Server 2008 11

2. Một số yêu cầu khi sử dụng phần mềm Meliasoft 2010 13

3. Một số quy ước 14

4. Hướng dẫn cài đặt, khởi động. 15

B. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 17

1. Cài đặt thông tin hệ thống và khai báo thông tin chứng từ 17

1.1. Cài đặt thông tin hệ thống 17

1.2. Khai báo thông tin chứng từ 25

2. Quy ước chung xây dựng danh mục: 27

3. Chi tiết các danh mục 29

3.1. Danh mục nhóm đối tượng 29

3.2. Danh mục đối tượng 31

3.3. Danh mục sản phẩm công trình 35

3.4. Danh mục khoản mục phí 36

3.5. Danh mục khử trùng chứng từ 36

3.6. Danh mục kho hàng hoá 38

3.7. Danh mục vùng, địa bàn 38

3.8. Danh mục nhóm vật tư hàng hóa 39

3.9. Danh mục vật tư hàng hóa 40

3.10. Danh mục nguồn vốn 43

3.11. Danh mục mục đích sử dụng 43

3.12. Danh mục lý do tăng, giảm 44

3.13. Danh mục bộ phận 44

3.14. Danh mục tỉ giá hạch toán 45

3.15. Danh mục lượng tồn tối đa, tồn tối thiểu vật tư: 46

3.16. Danh mục lô 46

3.17. Danh mục công thức khuyến mại: 47

3.18. Bảng giá dự toán (Báo giá) 53

3.19. Danh mục giao dịch kế toán 54

4. Quản lý 55

4.1. Quản lý tài sản 55

4.2. Quản lý nhân viên 59

4.3. Quản lý nhắc việc 64

C. CẬP NHẬT SỐ DƯ ĐẦU KỲ 65

1. Số tồn kho đầu kỳ 65

D. CHỨNG TỪ 66

1. Tổng quan 66

2. Các phím chức năng dùng chung 67

3. Các thông tin trên chứng từ 68

4. Quy trình cập nhật vào chứng từ 70

4.1. Quản lý mua hàng. 71

4.2. Quản lý bán hàng. 77

4.3. Quản lý hàng tồn kho 87

4.4. Quản lý sản xuất 90

4.5. Quản lý tiền lương 95

4.6. Quản lý Khuyến mại, Chiết khấu 99

4.7. Quản lý công nợ theo hạn thanh toán 103

4.8. Quản lý lô 105

4.9. Quản lý bản đồ kho 107

E. CÁC NGHIỆP VỤ CUỐI KỲ 110

1. Kiểm kê vật tư, hàng hóa 110

2. Tính giá vốn hàng xuất 110

4. Cập nhật số tồn kho các đại lý. 111

5. Truyền dữ liệu cho các máy chủ khác 111

F. BÁO CÁO 111

G. CÁC NGHIỆP VỤ CUỐI NĂM 112

1. Tạo năm làm việc mới 112

2. Chuyển số dư sang năm sau 112

H. TRỢ GIÚP 114

1. Phân quyền quản lý 114

2. Kiểm tra lỗi logic của số liệu 118

3. Bảo trì hệ thống và Reindex 119

4. Niêm yết dữ liệu 119

G. CÁC CHỨC NĂNG KHÁC 120

5. Truyền nhận dữ liệu 120

6. Add font cho chương trình 125

7. Tìm kiếm 125

8. Lọc dữ liệu 126

9. Tính tổng dữ liệu 131

10. Sắp xếp dữ liệu 131

11. Kết xuất dữ liệu 131

12. Truy vết thông tin theo đối tượng quản trị 132

13. Khả năng tìm kiếm trên Melia Search 132

14. Thông tin về người sửa cuối chứng từ 138  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MELIASOFT 2010 iconTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MELIASOFT 2010

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MELIASOFT 2010 iconTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KHAI BÁO HẢI QUAN ECUSK2 Hà Nội 12-2009

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MELIASOFT 2010 iconQUYẾT ĐỊNH V/v duyệt điều chỉnh quy hoạch Vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MELIASOFT 2010 iconTrong hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, quản lý điều hành tỉ giá là một nội dung quan trọng mà ngân hàng nhà nước phải quan tâm để nhằm mục

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MELIASOFT 2010 iconCâu 1: Khái niệm cơ sở dữ liệu. Công dụng và cách thiết lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Lấy ví dụ minh họa về một cơ sở dữ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MELIASOFT 2010 iconHƯỚNG DẪN Nội dung, phương pháp tính hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội, theo yêu cầu chuẩn hoá thông tin phục vụ quản lý điều hành

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MELIASOFT 2010 iconBan hành kèm theo Văn bản số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 của Sở Xây dựng Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MELIASOFT 2010 iconQUÉT SẠCH TỆ QUAN LIÊU, THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ SẼ GÓP PHẦN QUAN TRỌNG XÂY DỰNG ĐẢNG TA

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MELIASOFT 2010 iconHướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MELIASOFT 2010 iconHướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ đầu tư trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương